Serneke och dumpning av schaktmassor på annans mark

Byggherren Ola Serneke i Göteborg har tidigare profilerat sig som ekologiskt ansvarstagande företag, men är nu i blåsväder sedan det avslöjats att företaget dumpat schaktmassor på kommunens mark.

Serneke har i Göteborg strävat efter att etablera sig som ett samhällstillvänt och socialt ansvarstagande företag och står bland annat som huvudsponsor till fotbollslaget IFK Göteborg. Företaget har också tidigare haft hög svansföring i miljöfrågor och kritiserat andra bolag för att visa bristande socialt intresse.

Nu har det emellertid avslöjats att företaget agerat efter helt andra måttstockar än de mjuka värdena de säger sig företräda. Det är kvällstidningen GT som rapporterat att Serneke fyllt igen ungefär 21 000 kvadratmeter skyddsvärd kommunal mark med runt 60 000 kubikmeter schaktmassor utanför sin anläggning. Staden har sedan i höstas varit medveten om byggherrens agerande och anmält till Länsstyrelsen.

I miljörapporten som upprättats framgår omfattningen av skadorna: ”Sammantaget har utfyllnaden förfulat landskapsbilden och gjort området otillgängligt för allmänheten. En hänsynskrävande biotop har skadats och kommer inte att kunna återställas till ursprungligt utseende. En skogsmiljö som utgjort en biotop för vanligare barr- och blandskogsarter har försvunnit.”

Göteborgs miljöförvaltning anmälde två av Sernekes bolag för miljöbrott. Trots att schaktmassorna alltså sträcker sig utanför Sernekes industriområde och in på kommunal mark valde Länsstyrelsen att lägga ned ärendet, men Miljöförvaltningen har överklagat och för tillfället utreds fallet av åklagare. Ola Serneke själv har valt att inte på något sätt kommentera sitt agerande.

Särskilt ironiskt är det att dumpningen av schaktmassorna skett i Angered samtidigt som Ola Serneke i mitten av mars mottog pris från Angereds företagarförenings Årliga Utvecklingspris för sitt stora ansvarstagande. Juryn motiverade priser med att Serneke ”minskar miljöpåverkan genom innovativa lösningar”. Byggherren sällar sig nu till raden av företag vars vinstmarginaler ökas på bekostnad av miljön. Det återstår att se om miljölagstiftningen räcker till för en fällande dom.

Johannes Jensen, ursprungligen publicerat i Internationalen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements
 • Ola Serneke

  Hej på er alla – Ola Serneke här !

  Summerat
  Bra om vi håller denna fråga lite mer rak och ärlig vad den egentligen gäller. Det som media kallar ”dumpning” är att vi byggt slänter med lutning enligt lagkrav som sedan på grund av höga nivåskillnader (20m som högst), vilket gjort att vi hamnat utanför vårt markområde. Vi har lagt ner åtskilliga miljoner på att bygga dessa och då SJÅLVKLART med rena massor såsom bergskross och jord.

  Bakgrund
  Vi äger mark och utvecklar ett område i Gårdsten, Göteborg, där vi bland annat
  uppfört en logistikanläggning samt även skall bygga verksamhetslokaler åt de boende i Gårdsten så de kan ha
  egna verksamheter och komma in i arbete på ett positivt sätt.

  Vi har under hela projektet haft en dialog med Göteborgs stad om vårt agerande där vi bland annat diskuterat hur vi skall hantera områdets stora höjdskillnader med bibehållen säkerhet och hur vi skall stabilisera befintliga bergssluttningar. Försvårande omständighet har även varit att gränserna för området blev fastlagda först 5 månader in i projektet. Innan det var parterna överens om att som sedvanligt utgå från tolkade gränser.

  Sammantaget har denna problematik medfört att det nu ligger släntuppyggnad utanför vårt område.

  I samförstånd med staden har vi försökt hantera en svår situation så bra som möjligt men detta kastas sedan ut av press som att vi gjort något som vi vill tjäna pengar på. Helt felaktigt och helt tvärt om verkligheten.

  Vi anser att vi gjort allt vi kunnat för att göra rätt och tycker det är tråkigt att vår goda intention svärtas ner.

  Med vänliga hälsningar
  Ola Serneke

  • Tack för informationen. Jag som har bloggen ska göra en uppföljningsartikel med anledning av din kommentar. Har inte kunnat svara tidigare då jag varit bortrest.

 • Pingback: Serneke har inte begått något brott i Gårdsten | Svensson()