Byggfirman Serneke har inte begått något brott i Gårdsten. Eller?

Tidigare har jag här på bloggen publicerat ett inlägg av Johannes Jensen om Serneke och markutfyllnad i Gårdsten i anknytning till ett av deras byggen. Ärendet handlar intre om dumpning som sådan utan om att Serneke i avsikt att skapa bebyggelsebar och plan mark lagt material så att det också fyllt ut en del mark som inta var deras utan kommunal mark.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tidigare konstaterat att inga fel begåtts men Miljöförvaltningen i Göteborg som anmält Serneke beslutet att överklaga beslutet till Mark- och Miljööverdomstolen som dock vägrat ta upp fallet då de anser att det handlar om en osämja kring tillsynen vilket inte är ett domstolsärende och inte ett brott. Serneke har med andra ord inte begått något brott i sammanhanget med bygget i Gårdsten.

Samtidigt verkar det dock som om myndigheterna slarvat med tillsynen eller inte vetat vad som hänt, hände eller händer med bygget. Sådant är knappast Sernekes fel, utan de ansvariga myndigheternas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

PS. Efter att jag skrev inlägget har läsare påpekat att jag blandat ihop två juridiska ärenden. Detta handlar om det förvaltningstekniska. Där har Serneke inte gjort nåt fel. Men det finns också en brottsutredning. Hur det blir med det ärendet är ännu oklart. Så kanske har företaget begått brott ändå.

Advertisements