Märklig dom om upphovsrätt från HD

Wikimedia Sverige stämdes 2013 av BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) för sajten Offentligkonst.se, en sajt där man kan ladda upp egna bilder av offentlig konst så att andra lätt kan hitta den. BUS hävdade att Wikimedia Sverige bröt mot upphovsrättslagen när man publicerade bilder av konstverk.

Högsta domstolen har enligt Wikimedia Sverige valt en extremt restriktiv tolkning av upphovsrättslagen, som de menar går stick i stäv med den ändamålsenliga tolkning som Europadomstolen förordar i den här typen av mål. Resultatet är en otidsenligt beslut som rent praktiskt innebär att man inte får avbilda och sprida konstverk digitalt och gratis på nätet, medan det alltjämt är fritt fram att trycka pappersvykort av samma bild och sälja dem för egen vinning.

Hos Wikimedia Sverige är besvikelsen stor och Anna Troberg från Wikimedia uttalar sig mycket negativt i ett pressmeddelande:

– Konst är viktigt och berikar människors liv. Det är därför man avsätter offentliga medel för att köpa in och placera konst i människors vardagsmiljö. Själva poängen med offentlig konst är att den ska vara just offentlig och lättillgänglig. Wikimedia Sverige har tagit fasta på den grundtanken och Offentligkonst.se är ett sätt att förverkliga den i den digitala samtiden, säger Anna Troberg, verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Det är mycket tråkigt att Högsta domstolen väljer att gå på BUS linje och krymper det offentliga rummet.

Högsta domstolens beslut skapar även ytterligare otrygghet hos många andra menar Wikimedias företrädare – allt från amatörfotografer till glada semesterfirare och selfiefantaster.

– Upphovsrätten är notoriskt snårig, säger Troberg. Det är till exempel inte många som vet att de dagligen bryter mot upphovsrätten när de lägger ut och delar andras bilder i sociala medier. Ännu färre har en aning om att det skulle vara ett brott att publicera en selfie på sig själv tillsammans med en rolig staty på ett torg. Högsta domstolens beslut visar att vi har en upphovsrättslag som släpar efter och står rådvill inför den digitala verklighet som alla i dag lever i.

Högsta domstolens beslut verkar orimligt. Vet egentligen ledamöterna i Högsta Domstolen vad det hela handlar om och vad de beslutat. Det kan som jag ser det ifrågasättas. Samtidigt drar Troberg och Wikimeda alltför stora växlar på domen. Vad HD egentligen säger är att publiceringen via Wikimedia inte kan utgöra ett undantag från upphovsrättslagen och därför kan prövas i rätten. Tingsrätten kommer nu att ta upp målet igen och pröva om det handlar om ett upphovsrättsbrott eller inte. Som det är för närvarande påverkar domen inte enskilda personers spridande av sina gena turistbilder etc som Troberg och Wikimedia försöker göra gällande.

Klart är emellertid att det finns anledning att kräva en förändring av upphovsrättslagen. Som den är skriven fungerar den inte med moderna digital medier.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements