Samverkan mot organiserad brottslighet gav 50 fängelsedomar

Igår presenterade polisen och flera andra myndigheter resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet under 2015. Satsningen har enligt dem bland annat bidragit till 104 års fängelse och stora summor felaktigt utbetalda skattekronor har krävts tillbaka.

Sedan 2009 samarbetar flera myndigheter i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Samverkan ska säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet. Fokus ligger på grovt kriminella som siktar in sig på ekonomisk brottslighet och som har kapacitet att använda hot och våld. Sedan dess har fler än 330 personer dömts till fängelse i tingsrätten i sammanlagt nästan 1 100 år, inom ramen för de insatser som beslutats i Operativa rådet.

– Samverkan ger ökad kunskap om hur kriminalitet utvecklas och hur myndigheterna tillsammans kan förebygga och motverka den organiserade brottsligheten. Tillsammans är vi starkare och våra insatser ger större effekt, säger Dan Eliasson, rikspolischef och ordförande i Samverkansrådet, i ett pressmeddelande.

Strategiska personer och nätverk kommer även framöver att vara fokus för satsningen, men i slutet av 2015 beslutade regeringen att satsningen också ska verka mot de mest utsatta geografiska områdena, hela vägen ut i lokalsamhället.

– De människor som bor i våra mest utsatta områden har rätt till lika trygghet och säkerhet som i övriga delar av landet. Att återskapa förtroende för samhällets förmåga att bekämpa den negativa utvecklingen i dessa områden är en stor utmaning. Ingen myndighet klarar detta ensam och vi kan bara lyckas genom samverkan, uthållighet och uthålliga insatser som ger effekt under lång tid, säger Dan Eliasson.

Resultaten av satsningen speglas inte bara i tingsrättsdomar, utan lika mycket efter myndigheternas administrativa åtgärder och förvaltningsbeslut, genom att till exempel kräva tillbaka ersättningar som utbetalats på felaktiva grunder eller höja straffskatter på vinster man försökt gömman undan för skatt.

Under året har myndigheterna lagt ner resurser på att spåra och säkra tillgångar hos kriminella, vilket lett till utmätta tillgångar i högra belopp. 2015 utmätte Kronofogdemyndigheten tillgångar till ett värde av 43 miljoner kronor, inom hela satsningen.

– Det är en mycket viktig faktor för att på lång sikt bekämpa brottslighet på den här nivån, säger Dan Eliasson.

Under 2015 dömdes 49 personer till fängelse i tingsrätten till 104 fängelseår, inom ramen för insatser som beslutas i Operativa rådet. Det är de lägsta årssiffrorna sedan satsningen drog igång. Under 2014 dömdes 100 personer till 328 fängelseår. Frågan är dock om detta är relevanta mått. Att åka fast för ett beror innebär ju att brottet begåtts.

En effektiv satsning mot organiserad brottslighet måste ju rimligen innebära att brottsligheten minskar. Då är färre dömda en framgång om detta beror på polisens arbete. Fler dömda en motgång, för det innebär sannolikt att brottsligheten ökat.

Problemet är dock att måtten som anges och används i polisens utvärdering faktiskt inte säger något om huruvida den organiserade brottsligheten minskat eller inte inte. Inte heller säger den ett jota om polisen effektivitet. För minskad brottslighet kan bero på att polisen varit effektiva och minskat brottsligheten. Det kan också bero på att polisen varit ineffektiva och inte kunnat sätta fast folk.

Så de använda måtten i polisens rapport om den myndighetsgemensamma kampen mot den organiserade brottsligheten är egentligen helt meningslösa och oanvändbara om vi vill veta hur arbetet går och fungerar.

Polisens förklaringar till att antalet dömda gått ner är lika meningslösa de.

– Men det beror på att insatserna under 2015 inte varit i en fas som resulterat i lika många stora avslutade rättegångar och att några av de största insatserna under 2015 kan komma upp i tingsrätten först 2016, när man åter väntar sig högre siffror, säger Dan Eliasson.

De säger inget om hur det faktiskt gått. Inget om polisen har gjort ett bra jobb eller inte. Men  det går inte heller att säga som en del media gör. Att staten halkar efter. För det kan ju7 vara så att det minskade antalet fällande domare beror på att myndigheterna varit effektiva.

Läs mer
Resultatredovisning av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet 2015

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements