Sveriges ungdomar om framtiden

En ny studie visar att ungdomar mellan 18 och 25 känner oro och stress över sin egen framtid och en rädsla för att inte lyckas i livet. De unga känner sig stressade över alltifrån att slötid på internet upptar för mycket tid till att de måste leva upp till en viss idealbild. Samtidigt känner de också en växande oro för stora samhällsproblem som miljöförstöring, bostadsbrist och arbetslöshet.

Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet har under många år forskat om barn och unga. Den stress och oro som de unga känner tror Mats Trondman kan kopplas till att ungdomstiden har blivit allt längre. Idag är man närmare 30 innan man lever ett ”vuxet liv”, det vill säga att man är klar med sin utbildning, har ett jobb man är nöjd med, har en bostad och känner att man kan leva ett självständigt vuxet liv.

– Att vara ung innebär att man kan fokusera på sig själv och göra det man tycker är roligt, till exempel resa, träffa kompisar och hänga på sociala medier. Men plötsligt tränger sig vuxenlivets krav på och då börjar man ifrågasätta vad man egentligen gör med sitt liv och vad man borde göra, vilket skapar stress och oro, säger Mats Trondman i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att det finns en idealbild av det ”perfekta livet” som de unga känner att de måste leva upp till. Erika Lundby, lektor i socialt arbete, forskar om ungas konsumtion. Hon har sett att konsumtion spelar en allt större roll i ungas liv när det gäller att visa vem man är och känna grupptillhörighet.

Ny teknik och sociala medier gör att vi ständigt omges av marknadsföring där stort fokus riktas mot barn och unga.

– Varje dag möter vi normer och ideal för hur vi ska vara, vilka produkter vi ska ha och hur vi ska se ut. Detta tillsammans med grupptryck och en vilja att passa in sätter givetvis press på unga, menar Erika Lundby.

Att så många ungdomar känner press och oro tror hon även kan kopplas till att vi idag lever i ett samhälle där ett stort ansvar vilar på individen. Redan som ung förväntas man göra de rätta valen i livet.

– Idag finns det mängder av valmöjligheter, vilket kan göra att man känner press att hela tiden välja rätt, det kan vara alltifrån att välja utbildning till att välja ”rätt” träning för att forma sin kropp, till att välja ”rätt” märken på kläderna. Vi bygger idag i hög grad vår identitet kring våra livsval och vår konsumtion, säger Erika Lundby.

Undersökningen visar också då saker som vi all redan vet. Som att det är svårare att få jobb för en person med ett namn som uppfattas som utländskt. Men den visar också att många ungdomar har en ganska begränsad och skev bild av hur världen fungerar. De tror att vetenskapsmän kan lösa problem. Men vetenskapsmän kan bara ta fram förslag på lösningar av problem, de beslutar inte om lösningar. Beslutar om lösningar gör politiker men de har för lite makt vilket ungdomar uppenbarligen vet då de ungdomarna inte tror att politiker kan lösa de problem som finns.

Däremot tror de unga att näringslivet kan det, vilket visar att unga har mycket klart för sig var den egentliga makten i samhället ligger. Problemet i det fallet är ju att näringslivet och företagen inte vill göra något som äventyrar deras kortsiktiga vinst och därför inte kommer att medverka till lösningar av vissa allvarliga problem. På denna punkt verkar faktiskt många ungdomar mer än lovligt naiva.

I tidens andra tror de också på att individen kan lösa många problem. Det  finns en klar överskattning bland ungdomar om hur mycket individen kan påverka  och det är inte underligt att ungdomar därför blir oroliga när det visar sig hur lite de egentligen kan påverka personligen. Individualismen hänger som ett ok över de ungas axlar. Ingen tvekan om det.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements