Teodorescu begriper inte klassbegreppet

Alice Teodorescu, ledarskribent på GP, förstår uppenbarligen inte klassbegreppet. Det var uppenbart då jag lyssnade på en debatt i kongresssalen på Folkets Hus i Göteborg som ordnades av ABF Göteborg. De övriga medverkande var Åsa Linderborg, Renzo Aneröd och Lena Sohl. Lena Sohl är forskare som skrivit en avhandling om klass och klassresor, Aneröd är filmare och debattör och de övriga två journalister. Debatten ägde rum i onsdags.

Min förväntningar på debatten var mycket låga innan. Jag betraktar klassresor som något ganska oviktigt, det viktiga är jämlika förhållanden för alla människor i ett samhälle, oavsett klass, arbete och bakgrund. Det är en kollektiv process och har inget med individuella klassresor att göra. Det visade sig dock att debatten blev bättre än jag tänkt mig. Såväl Aneröd som Sohl och Linderborg hade samma åsikter i just den frågan och menade att individuella klassresor inte är en lösning på några problem alls. Att det också behövs en kamp för jämlikhet och lika värde. Saker som bara kan lösas gemensamt och kollektivt.

Alice Teodorescu hör inte med om just det och det framgick ganska klart att det enda som var viktigt för henne var att kunna välja. Hennes resonemang hängde dock inte ihop. Trots att det är belagt att privata skolor ökar segregationen och utbildningsklyftorna menade Teoeorescu att hon inte höll med om (hon ansåg alltså att belagda fakta och samband var en åsikt, snacka om relativism). Valet av en privat skola hade varit viktigt för henne och måste därför helt enkelt vara det viktigaste. Detta oavsett vad fakta och forskning säger.

Teodorescus resonemang var tunt och ologisk, det var osammanhängande och det framgick mycket klart att hon inte visste hur klassbegreppet används och vad klass i ekonomisk och social bemärkelse är. För Teodorescu så är alla som arbetar att betrakta som arbetarklass. Hon begriper inte heller att bara för att några personer är tillfälligt ekonomisk fattiga på et sätt som hennes högutbildade föräldrar blev när de kom till Sverige innebär inte det per automatik att de är arbetarklass. De har fortfarande kvar sin starka självkänsla och vet fortfarande hur de kan hjälpa sina barn att studera vidare och med studierna. När Teodorescu menar att hon gjort en individuell klassresa är det därmed bara trams. Hon är inte mer arbetarklass än vad den tidigare Volvochefen Leif Johansson är.

ANerdö var rätt snurrig, oklar och flummig. Men det var ändå ganska okej och han hade några intressant synpunkter. Dels om kulturens svek mot den svenska arbetarklassen och den klyfta som uppstått mellan intellektuella vänster och intellektuella i kulturen gentemot den svenska arbetarklassen. Han fokuserade på den göteborgska arbetarklass han själv kommer ifrån. Företrädesvis etnisk svensk, vit om ni så vill. Det är också så en en överväldigande majoritet av arbetarklassen ser ut.

Alla i panelen var överens om (kanske inte Teodorescu, jag tror inte hon sa nåt om det) var överens om att nästan hälften eller mer av befolkningen i Sverige är att betrakta som arbetarklass. Samtidigt hävdade framförallt Linderborg och en del i publiken, men även Sohl att arbetarklassen förändrats etniskt och könsmässigt. Inget av påståenden är egentligen sant. På 1950-talet var visserligen kvinnor hemmafruar, men de var ju ändå arbetarklass. Idag arbetar de på offentliga institutioner och i privata serviceyrken istället.

Sverige har fler invandrare idag än på 1950-talet men de utgör fortfarande bara en minoritet av arbetarklassen. Om arbetarklassen är halva Sveriges befolkning så skulle det bli omkring 5 miljoner personer. Det finns bara ungefär 1,5 miljoner invandrare i Sverige. Cirka halv miljon av dessa invandrare är nordbor, nordvästeuropeer och US-amerikaner. Kvar blir 1 miljon invandrare varav många inte är arbetarklass som exempelvis Teodorescu. Hur vi än räknar så är det så att arbetarklassens överväldigande majoritet är etniskt svensk, dvs vit.

Som helhet var debatten givande, Teodorescu var trevlig i debatten men lite utanför då hon inte delade de andras erfarenhet av klassresa och saknade kunskap om den marxistiska begreppsapparaten. Vilket ju är ett klart problem om klass ska diskuteras. Dessutom var hon mer än lovligt självupptagen och narcissistisk. På ett trevligt och behagligt sätt, men ändå. De saker som var bra för henne under hennes skolgång behöver faktiskt inte vara de bästa generellt. Hon uppvisade ett naivt och självcentrerat sätt att se på världen.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements