Bawar Ismail saknar svar på hur segregationen i Göteborg ska motverkas

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer. Det konstaterar Bawar Ismail i en ledare i GP där han kritiserar socialdemokraterna i Göteborg för att de inget gör och inte har några som helst  planer på hur segregation och fattigdom ska åtgärdas. Ismail har förstås rätt i kritiken mot socialdemokraterna. problemet är dock att kritiken gäller även de borgerliga partierna. De har heller inga svar eller förslag på åtgärder. Det har inte Ismail heller.

Sex av de femton mest utsatta områdena i Sverige finns i Göteborg. Så har det varit i över 40 år. Göteborg är och har alltid varit mest segregerat. Göteborg har alltid haft en mycket stor del av de fattigaste områdena. Det är alltså inget nytt vilket Ismail tycks tro. Han saknar uppenbarligen kunskap på området. Ismail påstår vidare att det handlar bostadsområden där kriminella gäng tagit över gatan, där religiös extremism frodas och där myndigheternas arbete är kraftigt eftersatt. Myndigheternas arbete i stadsdelarna är sannolikt eftersatt, men i övrigt har Ismail helt fel. Det finns inga stadsdelar i Göteborg där kriminella regerar gatan. Det finns platser som är problematiska vissa delar av dygnet. Mer än så är det inte. Självklart är det jobbigt för de som direkt berörs och bor vid dessa plaster, men det är inget jätteproblem och det omfattar inte några hela stadsdelar. Det finns säkerligen religiös extremism på sina hål också, men det är inte något som präglar någon stadsdel i Göteborg. Ismail är i sin okunskap helt ute och cyklar.

Han har förstås rätt i den delen av sin kritik mot sossarna där han hävdar att en jämlikhetsutredning inte kommer att bryta segregation och utanförskap. En utredning kommer självklart inte att stoppa gängvåld eller mota bort religiös extremism. Inte heller kommer den att bidra till fler jobb och bostäder.

Han har också rätt i att vi vet vad som är problemet. Men han skriver inte ut vad det handlar om. Detta då det skulle innebär att han själv vore tvungen att föreslå åtgärder som går emot den politik han stöder. Den borgerliga politik som bedrivs av socialdemokrater såväl som borgerliga partier. Det enda åtgärdsförslag Ismail kan pressa fram är ökad kameraöverkaning. Men det har han snott från moderaterna. Kameraövervakning hjälper dessutom inte mot organiserad brottslighet eller fylllerelaterad brottslighet, de två huvudsakliga brottsproblem som finns i Göteborg. Det har faktiskt ingen effekt alls. Ismails litania riktad mot socialdemokraterna är patetisk i sin oförmåga att beskriva problemen och föreslå åtgärder. Det handlar bara om okunnigt gnäll och inget annat.

Segregationen orsakas av bostadsbrist, privatisering av skolor, vård med mera. Rasism bland arbetsgivare bidrar till att segregationen stärks. Kriminaliteten underblåses av arbetslöshet, sysslolöshet, hopplöshet, isolering, utanförskap och segregation.

För att komma till rätta med detta behövs en avprivatisering av skolan, vården med mera. Det behövs ett omfattande bostadsbyggande där staden byggs ihop och det behövs fler jobb. Det behövs sysselsättning på fritiden och ett slut på bostadsbristen. Ismail föreslår ingenting. Han bara gnäller. För att bostadsbyggandet ska komma igång och bostadsbristen kunna byggas bort behövs subventionerat byggande av hyresrätter. De borgerliga politikerna vill inte genomföra nånting av det jag föreslår och sossarna vill inte. GP:s ledarsida gnäller men vill int heller de ha den politisk som faktiskt behövs.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

Advertisements