Svenska Spels VD hotad av beväpnade män

Svenska Spels VD Lennart Käll blev idag på morgonen (onsdag 13 april) vid halsvsjutiden överfallen i sin bil på väg till arbetet. Beväpnade män slog sönder tutan på Lennart Källs bil och hotade honom. Enligt uppgifter i Aftonbladet fick han en pistol riktad mot huvudet och krävdes på 2,9 miljoner kronor. De lämnade platsen efter att ha tagit hans telefon och kreditkort med sig. Några 2,9 miljoner fick de däremot inte och jag undrar om den uppgiften verkligen stämmer. Det finns enligt polisen inget som tyder på att rånarna visste vem de rånade så uppgiften om 2,9 miljoner förefaller inte trovärdig.

Lennart Käll är enligt ett pressmeddelande från Svenska Spel fysiskt oskadd och mår under omständigheterna bra, men är skakad av händelsen. Som en försiktighetsåtgärd har Svenska Spel höjt sin säkerhetsnivå.

Polisen rubricerar det hela som grovt rån, försök till utpressning och övergrepp i rättssak. Vari övergreppet i rättssak består har jag dock svårt att förstå. Speciellt om det är så att de inte visste vem de rånade. Visste de vem de rånade blir både utpressningsmisstanken och misstanken om övergrepp i rättssak mer troliga. Fast det senare kräver ju ändå att Käll skulle vittna i nån brottmål och utpressning kräver ju någon from av krav eller hot med anknytning till pengar eller nåt annat. Informationen i media om det hela förefaller mig mycket oklar och otydlig.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements