Vilken sorts terrorism är värst?

Den enda terrorism som egentligen uppmärksammas är den religiöst motiverade islamistiska terrorismen. Det är den vanligaste sortens terrorism i världen, men inte i Europa (rättare sagt inom EU) där istället nationalistisk/separatistisk terrorism är det vanliga. Detta mätt i antalet terroristdåd.

Det är alltså större risk att få uppelva ett nationalistiskt/separatistiskt terroristdåd i EU än ett islamistiskt. Men bara om en person lever i vissa länder. I stort sett alla nationalistiska/separatistiska terroristdåd sker i Nordirland, Spanien och Frankrike. I det senare landet handlar det främst om Korsika men även i viss mån om Baskien. I Spanien handlar det främst om Baskien och Galicien. Risken är dock liten att bli dödad. Den här typen av terrorism betsår av många mindre attentat riktade mot fysiska mål. Inte personella mål men i de områden där denna terrorism finns är den ett stort problem.

Den näst vanligaste terrorismen inom EU är den vänsterextrema. Denna är främst lokaliserad till Grekland men även i viss utsträckning förekommande i Italien och enstaka gånger i andra länder. Antalet dödsoffer är få.

När det gäller antalet dödsoffer så dominerar islamistisk terrorism och högerextrem terrorism. I Norden är det senare både det vanligaste och det som orsakar flest dödsoffer. Danmark avviker dock lite och har mer religiöst motiverad terrorism.

Eftersom religiöst motiverad islamistisk terrorism är ovanligt varierar antalet dödade kraftigt mellan olika år. Detsamma gäller högerextrem terrorism som är den form av terrorism som dödat näst flest under 2000-talet. Vissa år har högerextrem terrorism dödat flest, andra år har islamistisk terrorism gjort det.

År, typ av terrorism som dödat flest inom EU (antal dödade) 

2000, vänsterextrem (1)
2001, inga döda
2002, annan terrorism (7)
2003, vänsterextrem (2)
2004, islamistisk (191)
2005, islamistisk (56)
2006, inga döda
2007, annan terrorism (1)
2008, inga döda
2009, annan terrorism (7)
2010, vänsterextrem (1, sannolikt egentligen 3)
2011, högerextrem (77)
2012, islamistisk (13)
2013, inga döda
2014, islamistisk (4)
2015, islamistisk (160)

Som vi ser tycks islamistiska terroristaktivitet ha ökat något de senaste åren med vänsterextrem vad det gäller antalet dödade minskat. Annan terrorism är sådana dåd som utförts av människor som inte kunnat knytas till politisk ideologi eller av psykiskt sjuka eller kriminella personer. När det gäller antalet offer dominerar islamistiskt motiverad terrorism klart under 2000-talet följt av högerextrem terrorism. Total antal dödade är i allmänhet något fler varje år förutom de år då inga personer dödats i terroristdåd.

År, typ av terrorism som dödat flest inom Norden (antal dödade) 

2000, inga döda
2001, inga döda
2002, annan terrorism (7)
2003, högerextrem (1)
2004, inga döda
2005, inga döda
2006, inga döda
2007, inga döda
2008, inga döda
2009, högerextrem (1)
2010, islamistisk (1)
2011, högerextrem (77)
2012, inga döda
2013, inga döda
2014, islamistisk (4)
2015, annan terrorism (4)

De flesta terroristdåden har skett i Sverige, enstaka i Danmark och Finland samt ett, det största, i Norge. I Danmark har det främst varit islamistsiakt motiverade, i Sverige och Norge högerextrema.

2015 dödade en bomb 4 personer i Torslanda i Göteborg. Det var kriminella motiv bakom bomben. Samma år dödades 3 personer i Köpenhamn i ett islamistiskt motiverat terroristdåd och 3 personer i Trollhättan i ett högerextremt terroristdåd. De dödade 2003 och 2009 är personer som mördades av Peter Mangs. 2010 så dödade en självmordsbombare sig själv i Stockholm. 2011 dödade högerextremisten Anders Behring Breivik 8 personer i Oslo och 69 på Utöya. De 7 som dödades år 2002 föll offer för en kemistuderandes experiment/självmordsdåd i Finland.

Sammantaget är antalet terroristdåd i Europa och Norden få och med förhållandevis få dödade. Det är inte mycket att oroa sig för egentligen.

Inom det nuvarande EU-området var antalet terroristdåd mycket fler under 1970-talet och 1980-talet än idag. antalet dödade var i nivå med idag eller fler. Det största terroristdådet inom det nuvarande EU-området som skett efter andra världskriget ägde rum 1988. 270 personer dödades.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Vilken sorts terrorism är värst?”

  1. Det enda man kan vara säker på att den islamistiska terrorn kommer att öka i Europa med den ökande migrationen och att högerkrafter med största säkerhet kommer att utföra attentat mot den ökande islamiseringen av samhället.

    1. Det är en möjlig utveckling. Men det finns inget samband mellan migration och terrorism mer än att de som kommer hit till stor del flyr från islamister och islamistisk terrorism. Så jag tror inte det blir som du tror.

      Högerextrem terrorism har minskat mycket kraftigt sen 1970-talet och vänsterextrem terrorism har minskat kraftigt sen 1980-talet. Nationalistisk/separatistisk har minskat mycket kraftigt de senaste 10-15 åren.

      Det finns däremot ett tydligt samband mellan uppflammande krig såsom USA:s invasion i Irak och dåden 2004-2005 respektive kriget i Syrien och dåden de senaste åren.

Kommentarer inaktiverade.