Ger cannabisbruk i unga år en tidigare död?

Sannolikt inte trots att en vetenskaplig undersökning hävdar det. Det finns ett påvisat samband, men inte påvisad kausalitet, dvs om det ena beror på det andra. Den aktuella forskningsstudien konstaterar att det finns ett samband mellan omfattande cannabisbruk i ungdomen och risk för kortare liv. Problemet är att studien inte kontrollerat om de som dör tidigt fortsatt använda cannabis efter ungdomstiden. Det kan mycket väl vara det som gör att de riskerar att dö tidigare än genomsnittligt.

Det går alltså inte att säga att den risken för att död vid en lägre ålder beror på cannabisburk i ung ålder. Det pressmeddelande som forskargruppen på Karolinska Intsitutet sänt ut försöker dock ge sken av det fungera så, men en liten brasklapp i slutet klargör att det inte går att säga att cannabisbruk i unga år ger ökad risk för att dö tidigt.

Studien har vidare bara jämfört vad männen gjort i unga år, kompenserat för alkoholbruk och annat. Däremot har ingen hänsyn tagits till om de aktuella männen levt ett ohälsosamt liv med kraftigt alkoholbruk, användning av annan narkotika eller en massa psykofarmaka som äldre eller inte. Studien är med andra ord gallimattias. Den bevisar faktiskt ingenting om vilken effekt ett mer omfattande cannabisbruk i unga år har.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements
  • Orsak och verkan … Prästlöner i Skottland och whisky priset är nog en av de bättre kända statistiska sambanden, där samvariationen är sambandet och inte så mycket annat.

    Den som fastnar i ett missbruk av vad som helst och därmed med lätthet uteblir från andra aktiviteter kanske från början hade ett avvikande förhållande till dessa aktiviteter.

    När det gäller psykosrisk finns det många undersökningar. Mest intressant kanske det är att titta på psykosutvecklingen där människor röker mycket hasch och där blir korrelatet inte lika starkt. Vilket om inte annat visar att den som börjar missbruka och fastnar har mer klister där och mindre på andra ställen i själarnas sjö – solution