Cwejman har fel om stadsutveckling

I en krönika om stadsplanering och Göteborgs framtida byggen, förtätning och höghus menar Adam Cwejman att det finns två grupper som synbart står mot varandra, men i verkligheten vill samma sak. Samma sak är i det fallet en tätare stad som fungerar och ser ut som Majorana eller Vasastaden. Han har fel. Det är en grov förenkling och till största delen helt fel. Cwejman har helt enkelt begränsad kunskap och kännedom om gruppen som motsätter sig byggen på tomma platser, Västlänken osv.

För det handlar om samma grupp av människor som motsätter sig dessa saker. Det handlar nämligen till stor del om de som planerade, ritade och byggde miljonprogrammet. Det handlar om människor som anser att kvartersstaden är dålig, att lägenheterna där blir för mörka, att grönskan blir för liten och att gator ska vara funktionsåtskilda med biltrafik på vissa ställen. De anför ofta miljöskäl för sina ståndpunkter. En grupp som leds av högljudda 40-talister som alltid varit vana att få som de vill. De vill inte på någon nivå samma sak som förtätningsförespråkarna. Denna grupp har sen allierat sig med nostalgiker och sådana som är obekväma inför alla förändringar som anser att det ska vara som det var förr eller alltid varit. Till slut har vi också en grupp som alltid motsätter sig kommunala planer. Det handlar om ingenjörer och tekniknördar som alltid anser att deras lösningar är bättre än de som företag och myndigheter kommer fram till. Denna grupp av människor gillar dock ofta höghus i motsats till resten av förtätningsmotståndarna. Det finns också de som anser att demokratin är det viktigaste av allt och som motsätter sig många förtätningsplaner och förändringar då de anser att besluten inte skett i demokratisk ordning.

Det är denna allians som motsätter sig i stort sett allt som föreslås och planeras. Förutom biltrafikleder som de aldrig har något emot. De säger sig visserligen vara mot bilism, men vill ha en stad som är bra för bilism och kass för fotgängare, cyklister och de som åker kollektivt. Deras agerande innebär dock ibland att de hamnar rätt i sitt försvar av parker och grönområden, men för det mesta hamnar de helt fel.

De som vill bygga tätare är sannolikt en ännu mer heterogen grupp än de som är mot alla typer av förtätning. Här finner vi övertygade miljövänner som vill ha en tätbebyggd stad för att det är bra för klimatet och miljön. Dessa anser att Marieholmstunneln är de största problemen i det västsvenska paketet. De är inte helt övertygade om Västlänkens förträfflighet heller då stationen i Haga ur många synpunkter är felplacerad. Höghus är fullkomligt ointressant för denna grupp som inte anser att höghus har något egenvärde. Denna grupp som väl jag själv kan sägas tillhöra är i diskussionen om en förtätad stad allierade med en grupp av marknadsfundamentalister som vill ha en förtätad stad för att det är grejen just nu och som älskar höghus för höghusens skull. Det är coolt. För många i denna grupp är det kommunal planering, stadsplaner, byggplaner och annat som är det stora problemet. Släpptes bara marknadsmekanismerna fria när det gäller bostadsbyggande skulle allt lösa sig. Andra är mer tekniknördar som ser allt nytt som bra. Marknadsfundamentalister och tekniknördar tycks var de som idag dominerar Yimby Göteborg. Adam Cwejman ingår uppenbart också i denna grupp.

Till slut finns förstås även andra grupper som kanske inte så tydligt kan placeras in på de olika sidorna i stadsbyggnadsdebatten. Vi har arkitekterna som främst vill rita fräcka och coola hus, hus som sticker ut. De vill gärna rita sitt eget höghus. Vi har byggmästarna som gärna vill tjäna så mycket pengar som möjligt så fort som möjligt . De bygger vad som helst, bara det är lönsamt. Vi har de som älskar bilar och bara vill köra bil. De skiter i stadsplaneringen bara det finns tillräckligt med biltrafikleder, inga avstängda gator och ingen zonindelning. Kollektivtrafik är för dem totalt ointressant. Om de sistnämnda är rika är kollektivtrafik snarast något som andra använder och det finns inte i deras sinnevärld att det är nåt för dem själva.

Det finns alltså en mängd olika subgrupper både bland de som motsätter sig förtätning och de som ä för förtätning. En sak är dock säker, frågar vi vanligt folk vilken typ av områden de föredrar, Vasastaden eller Eriksberg kommer nästan alla att säga Vasastaden. Får de välja mellan Tynnered och Majorna kommer de flesta att välja Majorna. Det är uppenbart vilken stad de flesta människor vill ha. De flest av dem deltar dock inte i debatten men det är uppenbart att de inte företräds av gruppen som motsätter sig förtätning. De företräds knappast av de som vill ha höghus fö höghusens skull heller. Men skulle det bli omröstning så är det alltid lättare att rösta mot förändring än för. Därför röstade folk mot trängselavgiften i tron att de röstade mot Västlänken.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements