Heterogent miljöparti leder till spekulationer och angrepp

I Miljöpartiet kan folk tycka nästan vad som helst. Där finns allt från marknadsfundamentalister (privatskolor, marknadshyror med mera, ) till folk som är mot all mänsklig påverkan på natur, veganfundamentalister, konspirationsteoretiker som tror på chemtrails och liknande, identitetspolitiska så kallade antirasister, gamla stalinister som inte accepterar fakta med flera.

Miljöpartiet är som gjort för motsättningar och spekulationer om medlemmars egentliga lojalitet. Speciellt med tanke på att den nuvarande partiledningen främst tycks drivas av maktbegär och skiter i politikens innehål. För att få behålla sina maktpositioner, sina ministerposter och sitta kvar i regeringen tycks miljöpartiet kunna gå med på vad som helst.

För media är miljöpartiet ett lätt offer. Heterogeniteten, de stora skillnaderna mellan medlemsgrupper och olika enskilda medlemmar rent åsiktsmässigt gör det lätt att utnyttja motsättningar och minska förtroendet för partiet. Att makt går före politik gör det också lätt att komma åt dem för att de sviker sina väljare och frångår vad de sagt.

Men det mesta av det som just nu skrivs i gammelmedia är naturligtvis dumheter. Miljöpartiet har inte infiltrerats av islamister. Sådan påståenden är bara dumheter. Kaplan var inte och är inte islamist. Inte heller går det att se att han är antisemit. Dåligt omdöme kanske han har, men media anklagar honom för allt möjligt trams. Jag tycker det är dumheter att inte kunna hälsa på kvinnor med handslag, men det måste inte betyda att någon är islamist. Så inte ens den andre mannen som just nu diskuteras som en eventuell miljöpartistisk islamist behöver vara det. Debatten är helt förvriden av medias konspirationsteorier och usla bakgrunds- och faktakontroll.

Miljöpartiet är i grunden ett borgerligt parti. Deras program och politik innehåller inga spår av socialism. Däremot finns det en del enskilda socialister som stöder partiet och till och med är medlemmar. Som helhet är det inget problem om miljöpartiet går under. Partiet behövs inte och har ingen klassmässig bas. Det stöds kanske främst av intellektuell medelklass som har stort kulturellt kapital och lever i storstäderna men det är svårt att se att partiet företräder vissa klassintressen.

Miljöpartiet är en anomali i det mycket klasspräglade svenska samhället. Det är svårt att behålla politiskt stöd i Sverige utan någon form av klassbas. Med förändrad omvärld, mer klassinriktad politik från andra partier etc så kommer miljöpartiets väljarstöd på sikt att undermineras. Kanske återvänder medelklassen till sitt traditionella parti, Folkpartiet som numera heter Liberalerna. Men det kräver sannolikt att Jan Björklund försvinner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • super_leggera

    Mp är ett enfrågeparti; deras enda viktiga fråga är nerläggningen av kärnkraft, deras enda framgång (på allas bekostnad) är extra extra effektskatt på kärnkraft som hotar elproduktionen. Ovanpå det har mp gett islamister politisk plattform och gjort många arga, säkert med glädje.

    Tydligen slår mp-krisen hårdast mot s. Det är rättvist, s väljare är klokare än mp´s väljare, s politiker har placerat mp i regering, inte väljarna. S väljare reagerar ytterst rimligt.

  • Jag förstår at det går att se saken på det sättet som du säger i första stycket. Att miljöpartiet satt miljön på agendan.. Men jag menar att miljön kom att sättas mer på undantag efter att Miljöpartiet kom in i riksdagen. Partiet har som jag ser det haft en negativ effekt för miljökampen som var mycket större, bättre organiserad, bredare politiskt och mer omfattande innan miljöpartiet fanns. På samma sätt anser jag att Feministiskt initiativ försvagat feminismen.

    I övrigt är vi överens om din karaktärisering av miljöpartiet.