GP:s förvirrade teorier om brotten och gängen i Biskopsgården

Av de åtalade för skjutningen på Vår Krog & bar vid Vårväderstorget härstammar majoriteten från Somalia. Detta har fått GP att spekulera i att det uppstått en motsättning mellan somalier och andra invandrare. Det är i så fall i Biskopsgården ingen synlig motsättning då två av åtta åtalade inte har somalisk bakgrund och flertalet av de personer som dödats och tillhört Friskvädersnätverket i norra Biskopsgården har inte varit somalier. Helt klart är dock att det i den somaliska invandrargruppen finns många ungdomar och barn. Det är en grupp med mycket hög arbetslöshet och extrem trångboddhet. Allt detta är faktorer som skapar en grund för kriminalitet och rekrytering till kriminalitet.

GP målar också upp en bild av att medlemmarna i Vårvädersligan från södra Biskopsgården var helt skräckslagna för Friskvädersnätverkets medlemmar. Detta stämmer mycket dåligt med en tidigare teori som GP:s journalister drev innan skjutningen på Vår Krog & Bar. Att det bara fanns ett dominerande kriminellt nätverk kvar i Göteborg och att detta nätverk kontrollerade haschhandeln i hela staden. Den teorin var totalt fel och det finns ingen anledning att ge större trovärdighet till GP:s nya teorier om somalier och hur rädda personerna i Vårvädersligan var.

När GP skriver om motsättningarna mellan gängen i Biskopsgården förbiser de också flera centrala faktorer och saker som gör att förklaringarna inte är så enkla som de verkar vilja ge sken av. En av de mördade på Väderilsgatan 2013 och tillhörande Friskvädersnätverket, Shoyeb Badpa, var bror till en ung kvinna, Homa Badpa, som var flickvän till Houssein Chit från Vårvädersligan som mördades på Vår Krog & Bar. Detta gör att GP:s teorier inte riktigt stämmer. Det stämmer dock att Berat Kastrati var orolig för att gänget i norra Biskopsgården skulle skjuta honom och det var därför han själv förberedde mord på personer från Friskvädersnätverket vilket han också är dömd för.

Mordet på Edis Alihodzic, den ledande person i Friskvädersnätverket som var rädd för att gå ut enligt GP:s artikel, som sprängdes i en bil i Torslanda har med all sannolikhet inte utförts av några av de nu åtalade personerna utan bär en prägel av mer proffessionella mördare. Det gäller också morden på tre ledande personer från Backagänget, ett gäng som var allierat med Friskvädersnätverket. Det rör sig om bröderna Selman, varav den yngre brodern Mahmoud Selman mördades i en klassisk gangsteravrättning, skjuten i sin bil på Gunnaredsterrassen i april 2015. Storebrodern Mohammed Selman sköts ner med 30 skott i en lokal i Backa året innan. En tredje ledare från Backagänget, Arixon Maxharraj, sköts  på samma sätt som den yngre Selman-brodern sommaren 2014. Detta tyder på att det också finns andra krafter i rörelse i Göteborgs under värld. Krafter med helt andra resurser än kvartersgängen i Biskopsgården. Detta bortser GP helt ifrån, varför är lite oklart, men det gör att deras teorier faktiskt till stor del blir snömos, inte trovärdiga.

Motsättningarna mellan somalier och andra invandrargrupper har dock en betydligt tydligare bäring i en annan Göteborgsstadsdel, nämligen Hammarkullen. Där finns ett familjebaserat kriminellt nätverk, släkten Alikhan. Medlemmar i denna släkt trakasserar andra invånare i stadsdelen, speciellt trakasserar de och förföljer somaliska ungdomar. Somalier i stadsdelen har upprepade gånger vänt sig till svenska myndigheter för att få stöd i den besvärliga situationen. Framgångarna med detta har dock varit små och ju längre tid det går utan att myndigheter lyckas gör nåt åt situationen desto större risk att somaliska ungdomar kommer att ta tag i problemet på sitt eget sätt. Denna situation har jag aldrig sett GP skriva om. Även i Hammarkullen är trångboddheten ett av de stora problemen tillsammans med arbetslöshet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements