Att namnge brottslingar är bättre än att inte göra det

När media inte namnger brottslingar försvårar de för folk att förstå brottsligheten. Det medför svårigheter att koppla ihop olika brott och svårigheter att förstå varför vissa brott begås. Dessutom medför det att människor i allmänhet tror att antalet grova våldsbrottslingar är fel än vad de egentligen är. För när brottslingar namnges är det uppenbart att det inte handlar om många och att det dessutom är så att den grova brottsligheten väldigt ofta handlar om samma personer. De är ofta kompisar sen lång tid tillbaka och det handlar förvånansvärt ofta om brödraskaror och nära släktingar. Nationalitet synes i sig sakna betydelse, men släktskap har det däremot.

Jag namnger för det mesta grova brottslingar i inlägg (om jag känner till vilka det är) därför att det ger en genomskinlighet och kontrollerbarhet av uppgifterna som inte erbjuds i gammelmedia som inte namnger dem. Det går att följa den grova brottsligheten över tid och processerna bakom att unga blir brottslingar blir mer synliga. Exempelvis blir det uppenbart att socialt arv, dvs upplärning i brottslighet och social acceptans av brottslighet i den enskilda familjen spelar stor roll liksom psykiska sjukdomar eller olika typer av funktionshinder som påverkar uppförandet och hjärnans funktion. Dvs hamnar en individ utanför på något sätt ökar risken för våldsbrottslighet. Dessutom spelar uppenbarligen sociala missförhållanden i familjen, oavsett orsak, stor roll liksom arbetslöshet, bristande framtidstro, dålig social kontroll, överdriven social kontroll, missburk av olika slag stor roll för om en person fastnar i brottslighet eller inte. Detta är lättare att förstå personerna kan följas i rapporteringen än de anonymiseras.

Anonymiseringen i media skapar en bild av att brottsligheten är mer omfattande och inbegriper fler individer än vad som i verkligheten är fallet. Det skapar en överdriven rädsla hos folk. Insåg människor hur får de grova brottslingarna egentligen är skulle oron minska avsevärt. Därför namnger jag oftast brottslingar. Genom att namnge dem skapas ett förståeligt sammanhang och begripliga motivbilder och orsaker som försvinner i den anonymiserade rapporteringen i gammelmedia. Det är bättre för alla inblandade, gärningsmän såväl som offer, allmänheten såväl som anhöriga till offer och gärningsmän. Brottsligheten blir gripbar och lättare att förstå. Det ökar tryggheten för alla utom de direkt inblandade.

Läs mer om brottslighet:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements