Blommorna räcker inte åt både humlor och honungsbin

Det moderna jordbrukslandskapet är ett av de stora hoten mot humlornas långsiktiga överlevnad genom att detta landskap innehåller så extremt lite ila blommor. Resultatet har blivit att ler humlearter försvunnit rån Sverige medan andra blivit mycket sällsynta. Men inte ens de blommor som finns kvar är tillräckligt då det låga antalet blommor gör att honungsbin konkurrerar ut humlorna enligt en studie gjord vid Lunds universitet om Skånes jordbruksbygder, speciellt de småväxta humlorna.

Så länge rapsen blommar finns det tillräckligt med blommor för att det ska räcka, men när rapsen har blommat över finns det för få blommor i den skånska slättbygden för att det ska räcka till både honungsbin och vilda humlor.

– Det är det första storskaliga experimentet som undersöker konkurrensen mellan honungsbin och vilda pollinatörer, säger forskaren Lina Herbertsson i ett pressmeddelande från Lunds Universitet.

I undersökningen har hon samarbetat med biodlare som placerat ut bikupor på nio olika platser runt om i Skåne. Samtidigt har tio andra platser hållits helt fria från bikupor inom en radie på en kilometer. Därefter räknades humlor både på platser med bikupor och på platser fria från bikupor.

– Resultatet visar att honungsbin hotar vilda humlor genom att konkurrera med dem i jakten på nektar och pollen. Att effekten av den här konkurrensen var så tydlig som den var förvånade mig, säger Lina Herbertsson.Förutom detta visar undersökningen också att små humlearter är känsligare än stora, något som sannolikt beror på att de inte kan flyga lika långt som större arter i jakten på mat. Det mest positiva i undersökningen är att mer blommor i landskapet visade sig minska konkurrensen mellan honungsbin och vilda pollinatörer.

– Vi är glada att vi kan erbjuda en lösning eftersom biodling är ett kulturarv och en förutsättning för att folk ska kunna äta honung, säger Lina Herbertsson.

En lösning på nuvarande situation kan vara att skapa utrymme för fler blommor i jordbrukslandskapet. Traditionella ängs- och betesmarker förser pollinerande insekter med mat från tidig vår ända in på hösten.

Att restaurera och sköta om dem vore troligtvis det bästa alternativet för humlorna. Som alternativ till det kan lantbrukare lämna remsor som besås med nektar- och pollenrika blommor. Används olika typer av blommor gynnar det olika arter av bin.

– Det behövs dock ytterligare studier för att ta reda på hur vi bäst kan kompensera humlor för det som honungsbina samlar in, säger Lina Herbertsson.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements