Brottsligheten minskar – färre straffas för brott

Andelen personer i befolkningen som lagförts för brott har minskat de senaste åren, och störst är minskningen bland yngre personer. Det framkommer i Brås kortanalys om lagförda personer i befolkningen åren 2000–2014. I Brås statistik avser lagförad brott fällande domar i tingsrätt, godkända strafförelägganden eller meddelade åtalsunderlåtelser. En och samma person kan emellertid lagföras flera gånger under ett år och antalet lagföringsbeslut är därför större än antalet unika personer som lagförs för brott under ett visst år.

Andel lagförda

Studien bekräftar också ett välkänt faktum, nämligen att män lagförs för brott i högre grad än kvinnor. För lagförda totalt sett är andelen bland män omkring fyra gånger större än bland kvinnor och för fängelsedömda till mer än ett års fängelse är andelen bland män omkring tjugo gånger större.

En annan slutsats är att den andel i befolkningen som lagförts för brott, dömts i tingsrätt eller dömts till fängelse minskat under de senaste åren. Störst minskningar i andelen lagförda för stöld- och bedrägeribrott, våldsbrott eller trafikbrott kan man se i de yngsta åldersgrupperna. I den bemärkelsen har alltså de yngre befolkningsgrupperna närmat sig de äldre vad gäller andelen lagförda för sådana brott.

Narkotikabrott utgör dock ett undantag, där andelen lagförda i befolkningen ökat kraftigt under 2000-talet, vilket främst är en effekt av satsningar inom rättsväsendet för att upptäcka och lagföra sådana brott, särskilt bland unga personer. Huvuddelen av narkotikabrotten är sådant som inte borde vara brott, dvs innehav för eget bruk.

Totalt sett visar studien på minskad brottslighet och minskat antal brottslingar. Speciellt har det blivit bättre bland ungdomar. Detta har med all sannolikhet samband med den minskande alkoholkonsumtionen bland unga.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements