Tillslag mot storskalig alkoholsmuggling

Förra veckan genomfördes ett omfattande tillslag, en kontrolloperation, gällande storskalig smuggling av alkohol från Tyskland till Sverige.Syftet med tillslaget var att hindra att illegal alkohol kommer in i Sverige via bussar och att störa fenomenet med frekvent illegal införsel av alkohol med bussar. Insatsen pågick den 23-29 maj. Ett flertal myndigheter myndigheter deltog, däribland Tullverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogden och Arbetsförmedlingen.

Operation

Bild: Tullverket

– Det här är ett av de största tillslagen i Ekobrottsmyndighetens historia och målet är att med nya metoder slå ut handeln med smuggelsprit. Mängderna alkohol som flödar in över gränsen från Tyskland är chockerande och vi talar om hiskeligt stora belopp i undandragna skatter, säger Helena Lundgren, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Linköping i ett pressmeddelande om saken från EBM.

Operationen som skedde på flera olika platser resulterade i att 46 personer är anhållna av totalt 57 gripna, 82 förundersökningar startade och att nästan 4 000 liter alkohol beslagtogs. Brottsmisstankarna består främst i grov smuggling av alkohol, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.

Det rör sig enligt Tullverket om organiserade bussresor med ”falska” bussresenärer som är maskerad grov organiserad brottslighet. De olika aktörerna har tilldelats uppgifter som gör det möjligt för dem att tillsammans ta in enorma mängder alkohol till Sverige. Resorna rör sig också om frekvent införsel som är avsedd för försäljning i Sverige och Norge.

– Jag tror att många skulle bli både överraskade och förbluffade om de insåg vilka ofantliga volymer alkohol som rinner över gränserna in till Sverige varje dag, säger Bertil Östgård, nationellt ansvarig för kontrolloperationen i ett pressmeddelandet från Tullverket. De stora mängderna av både laglig och illegal införsel ger en skrämmande bild av omfattningen av alkoholkonsumtionen i Sverige, som ur ett rent folkhälsoperspektiv borde vara oroande. Den här kontrolloperationen var ett sätt för oss att skaffa oss en mer detaljerad kunskap om omfattningen av den illegala, organiserade och frekventa införseln av alkohol och de aktörer som bedriver en olaglig verksamhet genom att sälja alkoholen vidare.

Även om Tullverket har stöd av två lagstiftningar, är båda otillräckliga i kampen mot den illegala alkoholen.

– Det mest uppseendeväckande under kontrolloperationen var hur otroligt svårt det är för oss att bevisa att syftet med införseln inte är för privat bruk, utan att avsikten är att illegalt sälja alkoholen vidare. Inte helt sällan till minderåriga, säger Bertil Östgård.

– Vi har noterat att de flesta av passagerarna tar emot olika slags sociala förmåner som sjukpenning, sjukersättning och socialbidrag med mera, säger Bertil Östgård. Flera av dem har också stora skulder hos Kronofogden.

De som kör bussarna har enligt Tullverket i flera fall varken yrkestrafiktillstånd, kunskap om lastsäkring eller vad som gäller för maximal vikt för det fordon som de kör. Tullverket ska tillsammans med bland annat Skatteverket titta närmare på bussbolagen och chaufförerna när det gäller löneskatter, sociala avgifter och om chaufförernas arbetsförmåga i de fall de tar emot någon slags social förmån.

– Den viktigaste lärdomen under veckan är att Tullverket tillsammans med övriga samverkande myndigheter kan konstatera att smugglingen med bussar är oerhört omfattande och att vi måste angripa företeelsen tillsammans, men från olika infallsvinklar, säger Bertil Östgård vidare.

Enligt myndigheterna handlar det om ett skattebortfall i miljardklassen sett till pengar från socialförsäkringssystemen, löneskatter, sociala avgifter, punktskatter samt andra kostnader som går att knyta till den här typen av verksamhet. Dessutom menar de att förtjänsten av den här kriminella verksamheten till stor del går till att finansiera annan kriminell verksamhet. Verksamheten bidrar dessutom till att snedvrida konkurrensneutraliteten, genom att försvåra för de seriösa bussbolag som uppfyller alla formella krav för sin verksamhet.

Tillslaget förbereddes under några månader. Utredningen beräknas inte vara färdig förrän en bra bit in på höstkanten.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements