Dom i mål om förberedelse till terroristbrott

Attunda tingsrätt har idag meddelat dom i målet mot den 20-årige man som åtalats för att införskaffat föremål för att tillverka en bomb. Mannen hade via nätet samlat information om bombtillverkning och laddat ned propaganda från IS. Han döms nu för förberedelse till terroristbrott till fem års fängelse.

Enligt tingsrätten har åklagaren bevisat att mannen införskaffade tryckkokare, ljusslinga, stålkulor, aceton med flera föremål i syfte att tillverka en bomb. Det förhållandet att han har gjort sig av med tryckkokare och stålkulor innebär inte att det har saknats fara för brottets fullbordan. Det har enligt rätten inte heller varit fråga om ett frivilligt tillbakaträdande.

Den tyngsta bevisningen är beslagtagna föremål och instruktioner om bombtillverkning och propaganda från IS (Islamiska staten) som mannen har haft tillgång till. Det har också betydelse att mannen i juni 2015 har rest från Sverige för att försöka ansluta sig till IS.

Det finns speciella kriterier för att ett brott ska kallas terroristbrott. Gärningen ska allvarligt kunna skada en stat eller mellanstatlig organisation. Vidare har åklagaren gjort gällande bland annat att avsikten varit att injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp (ett annat kriterium i lagen).

– Det är inte klart vilket som skulle ha varit målet för ett bombattentat. Men vi gör bedömningen att sprängning av en splitterbomb som den aktuella har kunnat skada Sverige och att avsikten med en sådan bomb måste ha varit att injaga fruktan på det sätt som terroristbrottlagen anger, säger rådman Mikael Swahn i ett pressmeddelande.

En rättspsykiatrisk undersökning har resulterat i slutsatsen att mannen inte är i behov av vård. Brottet är så allvarligt att det bara kan bestraffas med fängelse. Straffvärdet bedöms motsvara sex års fängelse. Lagen säger att det ska beaktas om gärningsmannen inte har fyllt 21 år och därför sätts straffets längd till fem år. Beslagtagna föremål förverkas.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements