Allt mer tittande utanför tv-tablån

NORDICOM vid Göteborgs universitet genomför varje år en studie av svenskarnas medieanvändning: Mediebarometern. 2015 års undersökning presenterades för ett par veckor sen. Ett av huvudresultaten är en allt större andel av tittande på rörlig bild ligger utanför tv-tablån. Webben som plattform blir allt viktigare för tv-tittande.

Mediebarometern

Medierna är en integrerad del av våra liv, och användningen av dem upptar en stor del av vår vakna tid. En allt större andel av vår mediekonsumtion sker online, inte på mediernas traditionella plattformar. Nio av tio svenskar har tillgång till någon slags dator, och tre fjärdedelar av befolkningen har nu tillgång till smarta telefoner, vilket innebär att man bokstavligen har internet i fickan.

Tablå-tv tappar i betydelse

Ett av de viktigaste resultaten i årets Mediebarometer är att en allt större del av tv-tittande sker utanför tablålagd tv. Den totala användningen av rörlig bild via tv är stabil över tid, men plattformarna som används för att titta har förändrats under senare år. 80 procent tittar på tv på någon plattform, 65 procent tittar på vanlig tv och 22 procent tittar på webb-tv.  Bland ungdomarna tittar 41 procent på webb-tv en vanlig dag.

Allt fler väljer alltså själva den tidpunkt de vill ta del av olika tv-program. Såväl traditionella aktörer (som exempelvis SVT) som nyare aktörer på marknaden (som Netflix och HBO) erbjuder strömmande sändningar som gör att att tittarna själva kan välja när de vill ta del av utbudet. Vill man se samtliga avsnitt i en serie på en helg så kan man göra det. Men är detta egentligen något nytt?

– Det är förvisso inte nytt att vi kan strömma film och tv-serier, säger Ingela Wadbring, föreståndare för Nordicom, men det tar ett tag innan en stor del av befolkningen börjar utnyttja det som tekniken erbjuder. De tidiga användarna av nya tjänster är ofta inte så många, det är först när den stora majoriteten som följer efter de tidiga användarna börjar bli många som man kan säga att ett helt folks beteende börjar förändras. En del innovationer når bara tidiga användare, eller early adopters som de brukar kallas, men får ingen majoritet som följer efter – därför att innovationen kanske inte var tillräckligt intressant, tillräckligt billig eller fyllde en funktion för många människor. Men att själv kunna välja när man vill titta på tv-program och filmer har förstås en enorm potential.

Viss mediekonsumtion är mycket stabil

Det finns emellertid vissa av de traditionella plattformarna som behåller ställningen. Ett sådant exempel är text-tv som en femtedel av befolkningen tittar på varje dag. Antalet minuter som tittarna ägnar text-tv ökar dessutom över tid.

På internet är det en betydligt större andel av befolkningen som tar del av sociala medier än traditionella medier. Det finns dock genomgående stora skillnaderna mellan unga och äldre, och det gäller samtliga medieformer.

Morgontidningarna, som inte minst ekonomiskt haft det svårt på marknaden under senare år, tappar också ytterligare publik, även om alla plattformar räknas in. Kvällstidningarna däremot uppvisar en stabil nivå av läsning, och den digitala läsningen dominerar stort.

Omkring två tredjedelar av befolkningen läser en dagstidning en genomsnittlig dag. 50 procent läser dagstidningen på papper, medan 26 procent läser online. Personer mellan 24 och 44 år läser tidningen online i högre utsträckning än andra grupper, 40 procent, medan 34 procent av dem läser papperstidningar.

Stora skillnader mellan äldre och yngre

Generellt visar årets undersökning att det är de digitala plattformarna som vinner mark på bekostnad av de traditionella plattformarna, och särskilt bland de unga.

– Mönstren för mediekonsumtion är helt olikartade bland unga och äldre, säger Ingela Wadbring. Både unga och äldre använder medier längre tid än befolkningen i genomsnitt, men medan unga lägger en stor del av sin medietid på sociala medier och att lyssna på strömmad/lagrad musik, lyssnar pensionärerna på vanlig radio och tittar på vanlig tv.

68 procent lyssnar på radio på någon plattform – pensionärer lyssnar mest. 7 procent lyssnar på webb-/poddradio – unga lyssnar mest. Räckvidden är 14 procent bland dem mellan 15 och 24 år.

Halva befolkningen använder sociala medier en vanlig dag. Framförallt är det ungdomar och unga vuxna som är flitiga användare. I åldersgruppen 15 till 24 år använder 89 procent sociala medier en genomsnittlig dag.

Smarttelefon– självklar skärm

En stor del av läsningen av digitala dagstidningar sker via en smarttelefon. 15 procent läser en kvällstidning och 9 procent läser en morgontidning. I åldersgruppen 25 till 44 år läser 28 procent en kvällstidning via den smarta telefonen och 18 procent en morgontidning.

38 procent använder smarttelefonen för att besöka sociala nätverk och 23 procent är aktiva på sociala nätverk med hjälp av smarttelefonen. I åldersgruppen 15 till 24 år använder 78 procent smarttelefonen för att besöka sociala nätverk och 48 procent är aktiva.

Många tittar också på videoklipp via smarttelefonen, 15 procent. Andelarna är högst bland barn (35%) och ungdomar (40%). Att titta på webb-tv via smarttelefon är inte lika vanligt. 3 procent ser på tv eller tittar på en film. Andelen är högst bland ungdomar 15-24 år, 10 procent.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements