Det finns valar vid den svenska kusten hela sommaren

Varje sommar kommer valar till den svenska kusten. Det rör sig om flera olika delfinarter såsom exempelvis öresvin, sadeldelfin, vitsiding, grindval liksom näbbval och späckhuggare samt några större valarter som knölval, vikval och kaskelot. De som kommer varje år som exempelvis späckhuggare är svenska djur precis lika mycket som flyttfåglar är det. Tumlare finns här förstås alltid.

Valarna kommer hit till kusten för att frossa på sill och makrill. Först är det rügensillen som kommer upp från Östersjön till Skagerak på försommaren och sommaren, sen kommer nordsjösill och makrill in till kusten och dessutom finns här en lokal stam av Skageraksill. Späckhuggare finns här varje sommar liksom även andra valar. De späckhuggare som håller till vid Bohuskusten på sommaren är enligt uppgift en grupp som lever i södra Norge på vintern. De kommer ner hit för att möta Rügensillen.

Öresvin kan också stanna över vintern. Det gjorde två stycken den gångna vintern, då i Östersjön norr om Tyskland. Sannolikt har de sen följt med sillen norrut till Skagerak.

Öresvin

Öresvin. Bild: Nasa

Just nu finns det minst en kaskelot i Kattegatt. Flera observationer har gjorts. Även knölval har observerats.

Det ovanliga är inte valar vid svenska kusten. Det ovanliga är att vi ser dem. Jag har själv inte sett späckhuggare eller några delfiner. Jag har dock sett tumlare och nån större val långt inne i fjordsystemet norr om Orust.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements