Bolag utan revisorer används ofta till brottslighet

Ekobrottsmyndigheten (EBM) har granskat effekterna av den slopade revisionsplikten. En ny rapport visar att aktiebolag som avsagt sig revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet.

325 inkomna anmälningar om ekobrott där aktiebolag funnits med har granskats av EBM för att utvärdera om avskaffandet av revisionsplikten har inneburit några effekter på den ekonomiska brottsligheten.

Granskningen har visat att aktiebolag som avsagt sig revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet. I närmare hälften av anmälningarna kan konstateras att planerad ekonomisk brottslighet förekommer. Mellan 80-85 % av alla nyregistrerade aktiebolag väljer idag bort revisor. Risken är större för att dessa bolag används som brottsverktyg då det saknas insyn vad gäller såväl verksamhet och vilka som sitter i styrelsen.

Ekobrottsmyndigheten har granskat 325 bolag som anmälts för ekonomisk brottslighet under två månader 2015. Knappt hälften (45 %) av de granskade bolagen bedöms ha använts som brottsverktyg. Bedömningen från ekobrottsmyndigheten är att ungefär en tredjedel av de bolag som förekommer i anmälningarna och som registrerats efter att revisorsplikten avskaffades har bildats i syfte att begå brott. Av bolag som registrerats dessförinnan var andelen en fjärdedel.

Av de bolag som registrerats efter förändringen av revisionsplikten avskaffades har drygt 80 % valt bort revisor. Detta är en väsentligt högre andel jämfört med 33 % för de bolag som registrerats dessförinnan och sedan valt bort revisorn.

Andelen anmälda bolag som enbart anskaffats i syfte att begå brott är nära dubbelt så hög bland de bolag som inte har revisor jämfört med de bolag som har valt att ha kvar revisorn.

De aktiebolag som ingått i granskningen och som har valt bort revisor står inte för en oproportionerligt stor andel oaktsamhetsbrott, men det finns enligt EBM trots allt anledning att anta att mörkertalet för denna kategori av brott har ökat eftersom det är lätt för aktiebolag som valt bort revisorn att ”flyga under radarn”.  Avskaffandet av revisionsplikten är en riskfaktor för att bolag används som brottsverktyg.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements