IS-kalifatet – islamistiskt nationsbygge

Islamiska statenBoknytt
Islamiska staten
Loretta Napoleoni
Fri tanke

IS-kalifatet – islamistiskt nationsbygge

Oavsett hur det går för Islamiska staten (Daesh) så har de skapat en ny politisk modell för den arabiska och muslimska världen: ett nytt unikt nationalstatsbygge via skrämmande våld och barbarisk terrorism. Skilt från tidigare nationsbyggen vilka skapades via eliter ovanifrån eller revolutioner underifrån.

Det för världen farliga med denna form av terrorism är att de inte bara river ner, de bygger upp också, vilket gör dem mer lockande för vanligt folk – inte bara för fanatiker. Avskyvärda människorättsövergrepp för att injaga fruktan hos fienden, kombineras med samhällsuppbyggnad och social service för att skapa konsensus, lojalitet, samtycke och legitimitet hos lokalbefolkningen i de territorier de erövrar/”befriar”.

IS delar pragmatiskt ekonomiska resurser (som olja) med klaner och stammar, samt uppmuntrar till äktenskap mellan sina soldater och lokala kvinnor. Detta för att skapa ekonomiska och blodsband, och därmed sammansmälta med den befolkning de vill bilda nation med.

Man uppmuntrar även till invandring till den islamistiska nationalstaten under uppbyggnad. Redan har man gjort sig ekonomiskt oberoende av det stöd man fått från de religionskonservativa Gulfstaterna. Dessa fruktar idag snarare att Daeshs antidemokratiska, antivästliga och fascistrevolutionära smitta (mitt uttryck) ska nå Arabiska halvön.

Militärt, ekonomiskt och vad gäller att få folkligt stöd har rörelsen tidvis varit förvånansvärt framgångsrik. Till skillnad från al-Qaida som slår mot imperiets hjärta (Västerlandet) bekämpar IS lokala och regionala förtryckare – de korrumperade eliter som allierat sig med väst för att gemensamt plundra de arabiska folken och deras energiresurser.

Men den öppna handen och löften om fungerande samhällsservice till lokalbefolkningen gäller enbart sunnimuslimer som accepterar IS dogmatiska extrema bokstavstrogna islamism (salafismen), och hårda sharialagar. Religiösa minoriteter erbjuds tvångsomvändelse, flykt eller avrättning. Speciellt har man uppmuntrat till sekteristiskt våld mot shiamuslimer (vilka styr såväl Syrien som Irak).

Hur kan då denna brutala högerextrema rörelse (mitt uttryck) vinna stöd i Mellanöstern, och hos unga muslimska män från väst som strömmar till IS-territoriet för att kämpa som jihadister i heligt krig – till dålig betalning. Uppfyllda av utopin att återskapa det historiska och geografiska kalifatet i Mellanöstern – den guldålderns gamla muslimska imperie-civilisation i Nordafrika och Västasien?

Förutom att kunnigt skildra IS (se ovan) tar sig Loretta Napoleoni – journalist och internationellt erkänd terrorismexpert – an dessa frågor. Hon framhåller upprepade gånger att grundbulten i IS politiska vision är en modern nationalstat i form av ett återuppståndet kalifat för 2000-talet.

En etniskt-religiöst homogen nationalstat efter fördrivning och folkmord på oönskade minoriteter (de senare har samma utsatta position i IS-land som judarna hade i Nazityskland).

För att förstå hur denna antihumana terrorgrupp kan väcka entusiasm går författaren tillbaka i historien. Den arabisk-muslimska kalifat-civilisationen var en stor framgångssaga, så desto mer förödmjukande och förnedrande kände sig muslimerna när mongolerna kom plundrande, förtryckande och ockuperande österifrån, ­ och kristna korsfarare gjorde samma sak västerifrån.

Drömmen om kalifatet fanns kvar i Mellanösternregionens kollektiva medvetande, trots dess långsamma kräftgång och formella upplösning 1924. Redan dessförinnan hade européerna på nytt ockuperat Mellanöstern och skapat konstlade onaturliga koloniala gränser som skapade interna konflikter.

Västerlänningarna sågs som nya mongoler och korsfarare på det heliga kalifatets gudagivna marker. På liknande sätt såg många muslimer på den judisk-sionistiska statsbildningen Israel – som en västlig utpost i kalifatets hjärta. Arabregimers erkännande av Israel sågs som ett chockartat förräderi av många muslimer i MÖ-regionen.

Efter de arabiska statsbildningarnas formella självständighet förra århundradet dominerades de av förtryckande provästliga eliter, vilka hjälpte USA och Europa att plundra arabvärlden på främst dess olja.

I det skenet ser också många muslimer USA och västs krig och interventioner i Afghanistan, Irak och Syrien. Som utländsk inblandning som orsakat kaos, krig, splittring, armod och destabilisering i Västasien och Nordafrika.

Lägg därtill en globalisering (västlig och nyliberal, min kommentar) som för Mellanöstern orsakat en ökad fattigdom, och det är svårt att inte se västs ansvar för oron i regionen. Det blir också förståeligt hur såväl IS som demokrativåren uppkommit med denna bakgrund, menar författaren.

Demokratirörelsen lyckades inte ena befolkningen i de konstlade söndrade arabstater den västliga kolonialismen lämnat efter sig. Därför sönderslets demokratirörelsen av ålderdomliga sekteristiska etniskt-religiösa motsättningar (utom i det samkulturella arabsunnihomogena formellt demokratiska Tunisien, min anmärkning).

Statsapparater föll delvis samman och diktaturer efterträddes helt eller delvis av en territoriell mosaik av plundrande och stridande krigsherrar, stamledare, kriminella gäng och ”rebellgrupper”. Brutala förmoderna inbördesstrider bröt ut mellan olika maktenklaver som uppstod i det politiska vakuum som sönderfallet av auktoritära regimer lämnade efter sig. Se Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Jemen och delvis Libanon, Bahrain (samt i någon mån Egypten).

I detta Mellanöstern under sammanbrott framträdde IS med sina förmoderna religiösa ideal, kombinerade med en modern inställning vad gäller teknik, vapen, rekrytering, propaganda, utbildning, sociala medier, hjälpinsatser – samt en pragmatisk och taktisk inställning till lokala ledare man ville vinna som allierade. De sågs av många som en väg ur kaos och anarki.

Därför IS framgång, styrka och attraktionskraft. Speciellt hos sunnimuslimer som känt sig diskriminerade av shiamuslimer. Eller känt sig desillusionerade av genomkorrumperade stater med koloniala gränser. Gränser som IS satte sig för att riva. Rörelsen väckte och väcker såväl avsky som beundran.

I grunden handlar IS kamp om politisk och ekonomisk strävan efter makt, resurser och territorier klädd i en religiös språkdräkt, enligt Loretta Napoleoni. Framförallt är det en kamp för att i ruinerna av Mellanöstern skapa en fungerande sunniarabisk nationalstat – det nya kalifatet.

Författaren är delvis imponerad av IS och dess taktiskt kunniga politik. Hon menar att världen inte förstått dess Janusansikte av förmodernt och modernt. IS är inte bara en simpel bakåtsträvande anakronistisk rörelse – som talibanerna. Och utan en riktig förståelse av rörelsen och dess styrka går den inte att besegra eller neutralisera.

Hans Norebrink

# Jag saknar i boken en redogörelse för regionens misslyckade arv av västinspirerad arabisk socialism, nationalism och demokrati (typ nasserismen och Baathpartiet). Vidare efterlyser jag en tydligare redogörelse för vilken avgörande betydelse Mellanösterns avsaknad av ”folk”, ”nationer”, ”nationskänsla” och nationella vi-gemenskaper har för regionens sönderfall. En samlande nationell identitet är normalt en förutsättning för en välfungerande demokrati – ordet betyder ju just folkmakt. Dessutom tror jag inte religionen bara är en enkel fernissa ovanpå ekonomi, politik och stamkonflikter – i människors huvuden kan den vid sidan av individuellt och kollektivt egenintresse vara en drivkraft i sig.

# Författaren gör en bra jämförelse med det tidiga kristna Europa med dess heliga krig för att utvidga kristendomens territorium. Där religionen ofta var en förevändning för politisk-ekonomisk-territoriell maktkamp, och användes som ursäkt för människorättsbrott. Samma är läget i dagens Mellanöstern och därför:

”Det är närmast ofattbart att västmakterna trodde att det som äger rum i Mellanöstern är ett religionskrig med rötter i en fejd som hade startat på 600-talet i Arabien. När liknande konflikter har utkämpats av kristna har religionen sällan varit mer än en förevändning för politiken”.

Läs mer: AB, SVD, DN, ETC,

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Köp boken från Adlibris

Köp boken från Bokus

Advertisements