Brexit öppnar för mer europeiskt samarbete

Den brittiska befolkningen har gjort sitt val. En majoritet har beslutat att Storbritannien ska lämna EU. Vi respekterar folkomröstningens resultat och vi uppmanar alla andra att också göra det.

Resultatet speglar EUs djupa kris. Över hela unionen har befolkningar upplevt hur EU-eliten har prioriterat euron och bankerna före vanliga människors livsvillkor. I några länder har priset för denna politik varit katastrofalt högt.

EU-eliten har skjutit ifrån sig all kritik. Istället har deras svar varit ännu mer centraliserad makt till EU, mindre nationell självbestämmanderätt och en stramare finanspolitik. Med det som bakgrund är det bara naturligt att allt fler får nog av EU-politiken.

Som vänsterpartier i Norden önskar vi mer, inte mindre, internationellt samarbete och en rättvisare politik i EU. Vi vill se bättre villkor för löntagarna, kamp mot klimatkrisen och en anständig behandling av dem som tvingas fly från krig och förtryck. Men det måste ske med demokratiskt stöd, inte över huvudet på befolkningarna.

Redan idag står flera länder utanför EU, bland dem Norge, Island och Schweiz. Deras handel och ekonomiska samarbete med EU sker ofta på EUs villkor. Men Storbritannien är en av världens största ekonomier och landets utträde ur EU innebär en möjlighet att skapa ett mer jämställt samarbete mellan Europas länder, exempelvis genom ett reformerat EES-avtal.

Vi uppmanar våra regeringar att utnyttja de möjligheter som den nya situationen ger och att använda alla krafter för att skapa ett mer jämlikt samarbete i hela Europa. EU har inte klarat att skapa välfärd och jämlikhet. Storbritanniens utträde bör vara starten på en utveckling mot ett mer rättvist och demokratiskt Europa.

Gemensamt uttalande från danska Enhetslistan, svenska Vänsterpartiet och finska Vänsterförbundet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
 • Sebbe Persson

  EU är i grunden ett projekt som syftar till att bevara och förstärka marknadens makt. Domstolar ges ofta makten framför demokratiskt valda organ. De federativa inslagen gör att alla väsentliga beslut kan blockeras vilket i praktiken gör förändring omöjlig.

  För mig är det en i det närmaste naiv inställning att EU skullekunna förändras i grunden. Förändring kan enbart ske om EU bryts upp. Det är sorgligt att det är populistiska högerpartier, som ‘tar lead” i EU- motståndet och inte vänstern. Att vänsterpartiet, en gång tydliga EU-motståndare, sätter sin tilltro till ”möjlig förändring” förvånar inte. Givetvis vill man inte stöta sig för mycket med makten.

  • Allting kan alltid förändras. Sverige var odemokratiskt en gång i tiden. Tyskland likaså. De förändrades. Att inte tro på att saker och ting oavsett hur det ser ut idag kan förändras är enligt mig en dödssynd. Hur vi förändrar EU är naturligtvis inte lätt att veta, men att det går är självklart.

   • Sebbe Persson

    ”Att inte tro på att saker och ting oavsett hur det ser ut idag kan förändras är enligt mig en dödssynd.”

    Förändring kan ju också innebära att vi inser att vissa strukturer bör omprövas och tas bort. Jag säger inte att Europa inte skulle behöva ett mellanstatligt samarbete. Det jag säger är att jag inte tror att EU – vars övergripande mål är att bevara och förstärka marknadens makt – är den bästa grunden för mellanstatligt europeiskt samarbete.

    Tysklands resa mot demokrati var lång. Ett gigantiskt hinder var den preussiska militarismen, som bestod – i det närmaste ograverad – efter Weimarrepublikens tillkomst. Denna militarism, den auktoritära lydnaden och att inte ifrågasätta givna order, kunde inte förändras, element av den levde kvar långt efter Andra Världskriget inte minst i det sorgliga realsocialistiska experimentet DDR.

    Preussisk militarism var ett hinder för förändring och demokrati. Även om det självklart inte går att göra en ett-till-jämförelse med EU menar jag att båda är exempel på strukturer som inte fungerat och där bästa lösningen är att de omprövas helt.

    • Du kan ha rätt, men vi kan inte heller avfärda den tanke som dominerar den europeiska vänster, att EU kan förändras. Det är också min inställning i nuläget.