Minskat antal skolbränder – ökat antal bilbränder

Antalet anlagda bilbränder har enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ökat under senare år, från 969 stycken år 2005 till 1 428 år 2015. Anlagd bilbränder är i stort sett en storstadsfenomen som dessutom är koncentrerat till områden med låga inkomster och sociala problem. Det ett visst inslag av bränder som anläggs för att få ut pengar på försäkringen, dvs försäkringsbedrägerier. De flesta är dock att jämföra med anlagda gräsbränder, en modern form av luntning helt enkelt. Lek med eld.

Anlagda bränder är som helhet ett stort problem. I Sverige är ungefär var fjärde brand anlagd. 50-80 procent av dessa bränder anläggs av barn och ungdomar.

Anlagda bränder i skolor är också vanligt och ungefär hälften av alla skolbränder är anlagda. Sen 2008 har dock antalet anlagda bränder i skolor minskat. 2006 var 270 skolbränder anlagda, 2012 var det 161 anlagda skolbränder. Minskningen har fortsatt även därefter. När det gäller anlagda bränder i förskolor är de få och där finns ingen minskning. Skolor där bränder anläggs är skolor som också har eller har haft andra typer av problem.

Det totala antalet anlagd bränder är ungefär 6 400 på ett år. Flertalet anlagda bränder sker inte i byggnader. 1 400 är anlagda bränder i byggnader( vilket är 12% av antalet det totala antalet bränder i byggnader och 5 000 är anlagda bränder utomhus i objekt eller mark (30% av det totala antalet). Skolbränder utgör alltså lite mer än 10% av alla anlagda bränder i byggnader medan bilbränder utgör mellan 25 och 30% av antalet anlagda bränder utomhus eller i objekt.

Andra vanliga typer av anlagda bränder utomhus är bränder i containrar och andra sopkärl och gräsbränder. Det vanligaste är anlagda gräsbränder, ofta i samband med luntning. Det sistnämnda är vanligare i Västsverige än på andra håll.  2013 var det 222 gräsbränder i Göteborgsområdet, de flesta anlagda, och 2014 111 stycken, men bara 68 i Stockholm.

När det gäller anlagda bränder finns det ett klart samband mellan anlagda bränder och områden med sociala problem och låga inkomster. För att lösa problemen med anlagda bränder behövs det därför sociala insatser i form av minskad trångboddhet (dvs fler bostäder), minskad arbetslöshet och ordnad verksamhet för barn och ungdomar på fritiden. På kort sikt finns det en del andra praktiska åtgärder som kan vidtas för att minska samhällets kostnader för bränderna. Sådan åtgärder finns beskrivna i de artklar jag länkat ovan och på många andra ställen. Men det är sällan ansvariga för fram det enda som på sikt kan minska brändernas antal, ökad social jämlikhet, minskade klyftor i samhället.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Minskat antal skolbränder – ökat antal bilbränder”

Kommentarer inaktiverade.