Att det är många drunkningar har inte med sommaren att göra

Första halvåret i år drunknade 61 personer. Det är 21 personer fler än förra året och det högsta antalet drunknade under det första halvåret under hela 2000-talet. Den viktigast anledningen till den kraftiga ökningen är dock inte sommarolyckor på badplatser som en lätt förleds att tor genom att media rapporterar så flitigt just nu.

Den stora orsaken till ökningen av antalet drunknade är isolyckor i januari-februari. Det var 17 stycken döda i isolyckor i år jämfört med 4 året innan. I juni i år omkom det i själva verket färre än 2015, visserligen bara en person mindre, men det är inte sommarolyckorna som är anledningen till ökningen av antalet drunknade. Totalt har 6 personer drunknat i samband med bad under först halvåret 2016. 13 har drunknat i samband med fritidsbåtsolyckor.

8 av tio personer som drunknar i Sverige är män. Män överskattar sin förmåga att simma, bär inte flytväst och är fulla. Att barn och kvinnor drunknar är med andra ord ovanligt. Endast 5 barn (4 pojkar och 1 flicka) drunknade under första halvåret medan 7 kvinnor drunknade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements