Myter om bostadsfrågan

En av samtidens största utmaningar är att ordna boende åt alla Sveriges invånare. Landet ska få hundratusentals nya bostäder under den närmaste tioårsperioden. Debatten om hur det ska gå till blir alltmer laddad. Det planerade bostadsbyggandet är värt enorma summor och föga förvånande kan varje påstående ha en dold agenda.

Myter är berättelser som skapas av grupper i syfte att definiera sin identitet, genom gemensamma föreställningar och värderingar. Berättelserna ger ett ramverk för att förstå och rättfärdiga våra handlingar och världen vi lever i. Tillvaron blir uthärdlig och naturlig. Myten tränger undan andra berättelser och får dem att framstå som irrelevanta, felaktiga eller rent av dumma.

Det finns en viktig maktfaktor i bildandet av myter, särskilt när det handlar om frågor som berör oss alla på det mest personliga av plan. Även om myten råkar vara osann eller snedvriden skapar den en sorts stöttepelare mot vilken vi kan vila våra argument. Den gör att vi kan börja våra samtal med den självsäkra frasen ”jag läste någonstans att…”.

De som tjänar på bostadsmarknaden: politiker, mäklare, banker, arkitekter, byggföretag och hyresvärdar framställer således sin beskrivning om bostadsmarknaden som självklar:
Det anses oundvikligt att marknaden bestämmer; marknadspriser är ett neutralt fenomen; statliga regleringar stör den fria och goda marknaden; olika typer av regleringar kan till och med orsaka bostadsbristen eftersom marknaden annars skulle löst den; kraftig hyreshöjning efter renoveringar är oundviklig; individuellt ägande av bostäder är en god investering och smartare än att hyra; bostadssubventioner är något som tillhör det förgångna; migranter föredrar att bo i segregerade bostadsområden. Listan kan göras lång på sådana myter som egentligen handlar om något helt annat – särintressen.

13 myter om bostadsfråganI boken 13 myter om bostadsfrågan vänder forskarkollektivet CRUSH upp och ned på våra vanligaste föreställningar om den mytomspunna bostaden och dess tillhörande politik. Att vi måste sänka kvalitetskraven och att en bostadsrätt alltid är en lönsam investering är påståenden som många uppfattar som givna sanningar.

– Boken riktar sig till alla som undrar varför vi har en dysfunktionell bostadsmarknad och vill höra andra berättelser och tolkningar av problemet än endast de om avreglering, för höga kvalitetskrav, skattesänkningar och så vidare, säger kulturgeografen Guy Beaten, en av skribenterna. Med boken hoppas vi nå ut till forskare, studenter, politiker, tjänstemän och alla andra som på något sätt jobbar med bostäder eller som är nyfikna på alternativa berättelser om bostadskrisen.

Stora delar av boken ägnar sig åt att studera marknadsekonomiska och ”icke-politiska” lösningar ur ett makt- och rättviseperspektiv. Vem är det egentligen som tjänar på dagens myter? Och vilka är de stora förlorarna?

– Bostadsdiskussionen är starkt dominerad av vissa aktörer som ser marknadslösningar som det bästa sättet att lösa bostadskrisen. Vi har nu prövat det spåret i flera decennier och kan vara överens om är att det inte har fungerat så bra. Ändå dominerar de marknadsorienterade rösterna bostadsfrågedebatten. De har ett utbrett och professionellt nätverk av facklitteratur och journalister på många dagstidningar som fortsätter att sprida det tröttsamma budskapet om att vi behöver ännu mer marknad, även om vi efter alla dessa år måste ställa oss frågan om en ännu mer avreglerad marknad är en lösning eller ett problem.

Flera av de myter som tas upp bottnar i just detta. Så länge de marknadsekonomiska bostadsmyterna behandlas som självklara sanningar kommer dagens situation att kvarstå. Att ifrågasätta myterna innebär att nya lösningar och möjligheter träder fram. Det skapar en ny sorts transparens och en djupare förståelse. Gentrifieringen kanske inte är en naturlig process, den kanske snarare är ett resultat av en rad beslut och en särskild retorik?

Förlorarna på dagens bostadspolitik kallas i boken för ”det nya bostadsprekariatet”. Det handlar om fattiga, unga, pensionärer och invandrare, de kapitalsvaga och de som precis kommit ut på bostadsmarknaden med andra ord.

– Många blir idag blir tvungna att navigera i en dysfunktionell bostadsmarknad vilket skapar osäkerhet, bekymmer och stress. Eller spendera alldeles för mycket av sin lön för att kunna stanna kvar i sin befintliga bostad. Även det skapar bekymmer och stress.

Myterna fyller dubbla roller, dels upprätthåller de status quo – allt är bra som det är när marknaden styr – dels uppmanar de till handling – fler avregleringar behövs.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Köp boken från Adlibris

Advertisements