Tidigare vänsterpartiledaren CH Hermansson död

CH Hermansson är död. Han var min barndoms och ungdoms vänsterpartiledare. Min far som var aktiv vänsterpartist i en evighet var dock mer av en Lars Werner-man och ingen superfan av CH Hermansson. För den som inte vet så var Lars Werner den partiledare som efterträdde Hermansson. Jag återger här den text som Jonas Sjöstedt skrivit på Vänsterpartiets hemsida med anledning av CH Hermanssons död:

Minnesord över C.H. Hermansson

Vänsterpartiet har sorg, C.H. Hermansson har lämnat oss natten mellan måndag och tisdag. Han lämnar ett stort tomrum efter sig. Ingen har betytt mer än CH för att skapa en modern vänster i Sverige.

CH föddes i Bollnäs 1917 och växte upp i Ådalen. Intrycken från de hårda villkoren för arbetarna, klasstrider och skotten i Ådalen 1931 fick honom att gå med i SSU. Han flyttade till Stockholm för studier i slutet på 30-talet, engagerade sig i Clarté och gick med i SKP 1941. Detta var en tid som präglades av kamp mot nazism och fascism. Snart blev han aktiv i partiet på central nivå och en av partiets ledande intellektuella. CH gjorde omfattande arbeten för att utveckla partiets politik inte minst vad avser ekonomiska frågor.

SKP var ett traditionellt kommunistparti. Men inom partiet växte det fram en opposition som ville modernisera politiken och bryta det politiska beroendet av Sovjetkommunismen. C.H. Hermansson blev den viktigaste personen i den oppositionen. Han ville att partiet skulle kritisera Warszawapaktens inmarsch i Ungern 1956 och formulera en självständig politik.

När CH valdes till ordförande 1964 var det ett avgörande steg i partiets modernisering. Under CHs ledning lades grunden för ett modernt vänstersocialistiskt parti. Partiet bröt det politiska beroendet av Sovjetunionen och började kritisera inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter i socialistiska länder. CH tog mycket kraftfullt avstånd ifrån Sovjets inmarsch i Tjeckoslovakien 1968. Den nya kursen ledde till att de Sovjetlojala lämnade partiet 1977.

CH skapade ett mer öppet parti som tog till sig idéer från de nya rörelser som växte fram inom kvinnorörelsen och miljörörelsen. Solidariteten med befrielserörelser runt om i världen blev central för partiet. CH var mycket intresserad av kulturfrågor. SKP bytte namn till Vpk 1967 och samarbetade med andra vänstergrupper. Under CHs ledning intog partiet också en mycket mer självständig hållning till socialdemokratin.

CH skrev ett flertal böcker. Han använde marxismen som ett redskap för att granska makten i sin egen tid. Hans analyser av det svenska kapitalet och storföretagens makt fick stor betydelse för förståelsen för hur den svenska kapitalismen fungerade. CH gjorde marxismen och socialismen relevant i den tid han levde i. CH skrev också mycket fina intervjuböcker med partimedlemmar och om sina egna minnen.

CH var aktiv i politiken lång tid efter att han slutat som partiordförande 1975. Han satt kvar i riksdagen och partistyrelsen. Han skrev, reste och talade. Ända fram till nu har han tagit aktiv del i den politiska debatten, alltid intresserad av nya idéer, löntagarnas inflytande och utvecklingen i världen.

CH är älskad av många inom vänstern för sina stora politiska insatser. Men han hade också en personlighet som gjorde honom mycket omtyckt. Han var lågmäld, kunnig och reflekterande. Hans öppna och vänliga sätt vann sympatier långt utanför partiets medlemmar och väljare. CH var inte den som höjde rösten, men han vann respekt genom sin lugna utstrålning, sin kunskap och sitt engagemang. CH – vi saknar dig.

Närmast sörjande till C.H. Hermansson är hans två döttrar och deras familjer. Våra tankar är hos dem.

Jonas Sjöstedt, partiledare (V)

C. H. Hermanssons stipendiefond för forskning och utveckling

I samband med C.H. Hermanssons 90-års dag instiftade Vänsterpartiet en stipendiefond i syfte att stödja forskning, journalistik, författarskap och jämförbar verksamhet som i C.H. Hermanssons anda kritiskt granskar och analyserar samhällsutvecklingen, särskilt med avseende på ekonomiska, politiska och sociala maktrelationer. Insamling till C.H. Hermansson minne går till C. H. Hermanssons stipendiefond för forskning och utveckling, Pg 3371-2

För egen del har jag intresserat läst många av CH Hermanssons böcker och jag har en hel webbsajt tillägnad hans analyser av den svenska kapitalismen. En sajt i hans anda helt enkelt.

När det gäller analyserna av kapitalismen och kritiken av Sovjetsystemet har jag väl i stort sett samma uppfattningar som CH Hermansson hade. När det gäller anpassningen åt höger och till att bli ett parti bland alla andra utan tanke på att förändra samhället i grunden har jag en annan uppfattning än CH Hermansson hade. Men oavsett det så var Hermansson en viktigt svenska politiker med stor betydelse, mycket större betydelse än det stöd hans parti hade på en tiden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Tidigare vänsterpartiledaren CH Hermansson död”

  1. ”… mycket större betydelse än det stöd hans parti hade på en tiden.”

    Så sant, hans parti har aldrig och allra minst nu lyckats bli en ledande progressiv framtidskraft. Historiskt har partiet ”stått och stampat” kring 5 procent med några få och kortvariga undantag. Länge länge satt man fast i gammalkommunism och realsocialism – Hermansson gjorde säkert insatser att komma ur beroendet men lyckades väl sådär, strukturerna satt djupt rotade.

    Nu agerar Hermanssons gamla parti istället stödparti för en i allt väsentligt nyliberal regering i utbyte mot några disparata köttbitar här och där. Jag undrar jag vad Hermansson innerst inne tänkte om partiets nuvarande kurs. Vänsterpartiet är en patetisk historia, som knappast gör någon glad.

      1. Ja, tyvärr finns det många, som visar glädje i att på olika sätt stödja och befästa nyliberalismen. Det är därför vi har det samhälle vi har, det saknas progressiva motkrafter vilket vänsterpartiet aldrig förstått. Så sorgligt!

Kommentarer inaktiverade.