Dumnationalistiskt om ”svenska” värderingar

Plötsligt börjar skenheliga politiker att prata om svenska värderingar kontra diverse övergrepp mot dessa av underförstått icke-svenskar.

Det är okunniga slentrianmässiga dumheter! Som lätt uppmuntrar till främlingsfientlighet och rasism!

Vad det handlar om i sammanhanget är universella humanitära värderingar – globala mänskliga fri- och rättigheter. Dessa värderingar kränks och bejakas av såväl svenskar som icke-svenskar.

Det handlar om den globala principen om alla människors lika värde. Ur den enkla urgrunden växer resten; Tanken att alla individer oavsett klass, kön, etnicitet, religion, kultur, handikapp, ålder har samma människovärde. Det är en radikal jämlikhetsprincip.

Alla har samma friheter och rättigheter, och bör behandlas på samma sätt, respekteras på samma sätt, ha samma rätt att få arbete och vård. Ha samma rätt att behandlas som likvärdiga individer av såväl andra människor, som av stat och myndigheter. Ha samma rätt att själva bestämma över sina egna liv och kärleksliv.

Om de som bryter mot denna mänskliga likavärdesprincip är svenskar eller inte spelar ingen roll. Det handlar om en internationalistisk princip, om än olika utbredd i världens länder och folkgrupper.

Framförallt är det ingen princip Sverige kan lägga beslag på som sin. Det är verkligen högfärdig dumnationalism att tro sig ha monopol på kosmopolitiska mänskliga rättigheter!

Hans Norebrink, svensk, arbetare och världsmedborgare. Fil mag i internationella relationer. Volontär sex år bland Bolivias indianer.

# Som jag ser det finns de yttersta rötterna till jämlikhetstanken om lika människovärde i det jämlika jägarsamlarsamhället, som utgör den allra största delen av mänsklighetens historia. När klassamhället kom med jordbruket för ynka drygt 10.000 år sedan så levde jämlikhetstanken kvar bland bönder och herdar – ofta i religiös form.

Med de tre världsreligionerna buddhism, kristendom och islam blev tankarna om jämlikhet universella – i varje fall i teorin. Religiösa utopiska jämlikhetstankar levde sedan vidare bland bönder och hantverkare i medeltidens Europa.

Med upplysningen, franska revolutionen, liberalismen, socialismen och den moderna demokratitanken fick den radikala mänskliga jämlika likavärdesprincipen (främst i politiskt hänseende) en sekulär form.

Universella värderingar om allas lika värde och rättigheter har alltså funnits långt innan Sverige ens föddes – för tusen år sedan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements