Fängelsestraff för internetbedrägerier

I torsdags föll en dom i Malmö Tingsrätt mot 20 personer stått åtalade för delaktighet i omfattande bedrägerier för fem år sedan i bolagen Annonskonsulterna och Kastofon. I målet har förekommit påstående om ytterligare brottslighet och totalt har 22 personer varit åtalade.

De tre personer som bedömts vara huvudmän fälldes för grovt bedrägeri och dömdes till fängelse mellan ett år och sex månader upp till ett år och tio månader. Tolv personer som arbetat som säljare i bolagen har fälldes för bedrägeri, brott av normalgraden och har dömde till villkorlig dom. Övriga fem åtalade säljare har frikändes.

Huvudåtalet väcktes i december 2015 och under våren 2016 genomfördes huvudförhandlingen. Under huvudförhandlingen som tog 43 dagar har förhör hållits med ca 200 personer, bl.a. 140 företrädare för de små- eller ensamföretag som åklagarna anser utsatts för brott. Totalt har det funnits drygt 2 000 målsägande.

Tingsrätten har kommit fram till att verksamheten i bolagen från och med maj till och med december 2011 bedrivits i avsikt att förmå ensam- eller småföretagare i hela Sverige att betala för att avsluta eller nyteckna en så kallad Google-tjänst. Tingsrättens slutsats är att det inte har funnit några tidigare tjänster som bolagen har kunnat avsluta. När det genom uppgifter från de målsägande som hörts och genom övrig bevisning är styrkt att en viss målsägande betalt för att avsluta en tjänst har tingsrätten därför bedömt detta som bedrägeri. När det gäller de målsägande som betalt för att nyteckna en tjänst har det genom material från Google framkommit att några har fått ett kundkonto hos Google med hänvisning till en egen hemsida, i dessa fall har åtalet ogillats. I övriga fall när målsägande nytecknat en tjänst har det antingen saknats notering på listorna från Google eller så har det funnits en hänvisning till en lista som tingsrätten bedömt sakna värde. I dessa fall har det bedömts vara bedrägerier. De målsägande som bedöms ha utsatts för brott har tillerkänts skadestånd.

När det gäller majoriteten av alla målsäganden (ungefär 1850) så har de inte hörts i målet. I dessa delar är bevisningen enligt tingsrätten inte sådan att det kan anses ställt bortom rimligt tvivel att målsägandena utsatts för brott. Här ogillas alltså åtalet och målsägandenas skadeståndstalan. De flesta som anser sig drabbade av den oseriösa verksamheten i Kastofon och Annonskonsulterna har därmed ingen möjlighet att får skadestånd.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements