Tre från SAAB:s tidigare ledning åtalas för grova ekobrott

Igår väcktes åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot tre före detta styrelsemedlemmar vid SAAB Automobile AB och de tre personerna åtalas för grovt försvårande av skattekontroll och grovt svindleri. 

– Det här är det sista åtalet som rör brottsmisstankar i SAAB Automobile AB och det är min förhoppning att målet kan sättas ut till förhandling så snart som möjligt, säger chefsåklagare Olof Sahlgren i ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten.

Utredningen som har bedrivits vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har enligt pressmeddelandet varit mycket omfattande. Sammanlagt sju personer har åtalats, rättshjälp har begärts i sju olika länder och ett stort antal vittnesförhör har genomförts både i Sverige och utomlands.

Den första åtalspunkten i stämningsansökan som idag skickades in till Vänersborgs tingsrätt rör de ersättningar som utbetalats till den tidigare styrelseordföranden samt hur de fakturor som påstås komma från bolaget Latin American Tug Holding NV har hanterats bokföringsmässigt hos SAAB Automobile AB.

– Jag menar att dessa fakturor är osanna och endast utgör en del i ett omfattande upplägg för skatteplanering, säger chefsåklagare Olof Sahlgren.

Den sista åtalspunkten rör grovt svindleri och handlar om att vilseledande uppgifter om bolagets likviditet och betalningsförmåga ska ha lämnats till press, radio och TV under perioden 29 mars – 5 april 2011. Enligt åklagaren har det även i årsredovisningen för SAAB Automobile AB för år 2010 lämnats vilseledande uppgifter bland annat rörande bolagets förhållande till Europeiska Investeringsbanken och Riksgälden. Uppgifterna som lämnats i såväl massmedia som i bolagets årsredovisning har enligt åtalet varit ägnade att påverka vid bedömningen av bolaget i ekonomiskt hänseende.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Advertisements