Alice Teodorescus fördomsfulla okunnighet om brottslighet

Utlandsfödda är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det är sant. Orsaken till det har dock inget med kulturell bakgrund att gör som Teodorescu påstår i en ledare i GP. Huvudorsaken till detta är att män är överrepresenterade bland invandrare. Män begår de allra flesta brott. Män är enormt överrepresenterade i brottsstatistiken. Av det följer att invandrare per automatik blir överepresenterade. I invandrargrupperna från Mellanöstern och Nordafrika är män mer överrepresenterade än i andra grupper.

Det finns en invandrargrupp där män är väldigt underrepresenterade. Invandrare från Thailand. Personer från Thailand har en mycket lägre brottslighet än befolkningen som helhet.

Andelen män och kvinnor i en viss grupp är alltså helt avgörande för hur brottsligheten i en grupp ser ut.

Kön är den viktigaste faktorn när det gäller brottsbenägenhet. Den näst viktigaste faktorn är ålder. Nästan alla brott begås av ungdomar. Utlandsfödda är genomsnittligt mycket yngre än befolkningen som helhet. Därför är invandrare överrepresenterade bland de som begår brott.

Den tredje orsaken är klass. Arbetarklasspersoner begår fler brott än personer från överklassen. Fattiga begår fler brott än rika. Lågutbildade begår fler brott än högutbildade. Invandrare är oftare arbetarklass, oftare fattiga och oftare lågutbildade. Därför är utlandsfödda överrepresenterade när det gäller brottslighet.

Kompenserar vi för faktorer som kön, ålder och klass (socioekonomisk status) så försvinner invandrares överrepresentation i stort sett helt vad det gäller alla brott utom för en brottstyp. Våldtäktsbrott och sexuella övergrepp. Där kan det eventuellt finnas en kulturell faktor också.

Genom att generalisera, inte tänka ordentligt och inte ha kunskap sprider Teodorescu fördomar och rasism gentemot folk från Mellanöstern och Nordafrika. Som vanligt i GP:s ledare sprider hon dessutom rasism under täckmantel av att vara objektiv och inte rasistisk.

Idag kommer invandrare främst från Mellanöstern och Nordafrika. Därför är överrepresentationen av män, låg ålder, fattigdom, låg utbildning etc tydligast i dessa grupper och de blir mer överrepresenterade bland brottslingar än andra. Deras kultur eller etnicitet har inget med saken att göra (Länder i Nordafrika och Mellanöstern hör till de som har den lägsta brottsligheten i världen om vi bortser från de länder i området som befinner sig i krig).

Men det är också så att kulturella skillnader finns när det gäller brottslighet. Skilnaderna mellan olika befolkningsgrupper försvinner dock när de flyttar till Sverige. I Finland är befolkningen mycket våldsammare än i Sverige men finnar i Sverige är inte våldsammare än andra i Sverige. Katolska och buddhistiska länder är våldsammare men i Sverige finns ingen högre våldsamhet bland katoliker och buddhister. Osv. Muslimska länder är mindre våldsamma än kristna, men i Sverige finns det inte någon lägre förekomst av våldsbrott bland muslimer.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

3 Replies to “Alice Teodorescus fördomsfulla okunnighet om brottslighet”

 1. Bra inlägg! Är deduktivt riktigt att mäns överrep bland invandrare också ökar invandrargruppens överrep i brott då män begår de allra flesta brotten. Skulle ändå vara fint med källor som man lätt kan kontrollera att överrepresentationen i stort sett försvinner helt när dessa faktorer räknas in. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att många socioekonomiska och psykosociala faktorer är notoriskt svåra att kvantifiera.

  1. Här är lite länkar till inlägg där jag försökt utreda detta närmare. Där finns också länkar till källor

   http://blog.zaramis.se/2010/04/12/invandrare-och-brottslighet/
   http://blog.zaramis.se/2011/06/26/ar-finnar-valdsammare-an-andra/
   http://blog.zaramis.se/2013/01/24/ar-det-invandrare-som-sitter-i-svenska-fangelser/
   http://blog.zaramis.se/2008/01/14/brottslighet-och-ungdomar/
   http://blog.zaramis.se/2008/01/15/brottslighet-och-kon/
   http://blog.zaramis.se/2008/02/10/brottslighet-och-etnicitet/
   http://blog.zaramis.se/2008/01/13/brottslighet-och-klass/
   http://blog.zaramis.se/2016/02/19/fakta-ar-inte-alltid-sanning-invandrare-och-brottslighet/
   http://blog.zaramis.se/2014/12/14/det-har-med-invandrare-och-brottslighet/
   http://blog.zaramis.se/2016/07/17/lamotte-har-noll-koll-om-invandrare-och-valdtakter/
   http://blog.zaramis.se/2016/01/18/visst-finns-det-kulturella-skillnader-nar-det-galler-brottslighet/
   http://blog.zaramis.se/2016/01/18/muslimska-lander-har-lag-valdsbrottslighet/
   http://blog.zaramis.se/2016/01/20/valdet-i-europa-en-fraga-om-ost-och-vast/
   http://blog.zaramis.se/2016/01/23/asien-valdsamma-buddhister/

   Vi vet följande från andra undersökningar (NTU främst, men även anmälningstatistik, andra rapporter från och Skolungdomsundersökningen om brott):

   Unga begår de flesta brott
   Män begår de flesta brott
   Fattiga begår fler brott än rika

   Från undersökningar av migration vet vi följande:

   Det är ett överskott på män bland invandrare
   Det är ett överskott av unga bland invandrare
   Det är ett överskott av fattiga bland invandrare

   Invandrare är en person som är född utanför Sverige och har flyttat hit.

   Av detta följer att de huvudsakliga anledningarna till invandrares överrepresentation sannolikt är att det är högre andel män,unga och fattiga i gruppen.

Kommentarer inaktiverade.