Alice Teodorescus fördomsfulla okunnighet om brottslighet

Utlandsfödda är överrepresenterade i brottsstatistiken. Det är sant. Orsaken till det har dock inget med kulturell bakgrund att gör som Teodorescu påstår i en ledare i GP. Huvudorsaken till detta är att män är överrepresenterade bland invandrare. Män begår de allra flesta brott. Män är enormt överrepresenterade i brottsstatistiken. Av det följer att invandrare per automatik blir överepresenterade. I invandrargrupperna från Mellanöstern och Nordafrika är män mer överrepresenterade än i andra grupper.

Det finns en invandrargrupp där män är väldigt underrepresenterade. Invandrare från Thailand. Personer från Thailand har en mycket lägre brottslighet än befolkningen som helhet.

Andelen män och kvinnor i en viss grupp är alltså helt avgörande för hur brottsligheten i en grupp ser ut.

Kön är den viktigaste faktorn när det gäller brottsbenägenhet. Den näst viktigaste faktorn är ålder. Nästan alla brott begås av ungdomar. Utlandsfödda är genomsnittligt mycket yngre än befolkningen som helhet. Därför är invandrare överrepresenterade bland de som begår brott.

Den tredje orsaken är klass. Arbetarklasspersoner begår fler brott än personer från överklassen. Fattiga begår fler brott än rika. Lågutbildade begår fler brott än högutbildade. Invandrare är oftare arbetarklass, oftare fattiga och oftare lågutbildade. Därför är utlandsfödda överrepresenterade när det gäller brottslighet.

Kompenserar vi för faktorer som kön, ålder och klass (socioekonomisk status) så försvinner invandrares överrepresentation i stort sett helt vad det gäller alla brott utom för en brottstyp. Våldtäktsbrott och sexuella övergrepp. Där kan det eventuellt finnas en kulturell faktor också.

Genom att generalisera, inte tänka ordentligt och inte ha kunskap sprider Teodorescu fördomar och rasism gentemot folk från Mellanöstern och Nordafrika. Som vanligt i GP:s ledare sprider hon dessutom rasism under täckmantel av att vara objektiv och inte rasistisk.

Idag kommer invandrare främst från Mellanöstern och Nordafrika. Därför är överrepresentationen av män, låg ålder, fattigdom, låg utbildning etc tydligast i dessa grupper och de blir mer överrepresenterade bland brottslingar än andra. Deras kultur eller etnicitet har inget med saken att göra (Länder i Nordafrika och Mellanöstern hör till de som har den lägsta brottsligheten i världen om vi bortser från de länder i området som befinner sig i krig).

Men det är också så att kulturella skillnader finns när det gäller brottslighet. Skilnaderna mellan olika befolkningsgrupper försvinner dock när de flyttar till Sverige. I Finland är befolkningen mycket våldsammare än i Sverige men finnar i Sverige är inte våldsammare än andra i Sverige. Katolska och buddhistiska länder är våldsammare men i Sverige finns ingen högre våldsamhet bland katoliker och buddhister. Osv. Muslimska länder är mindre våldsamma än kristna, men i Sverige finns det inte någon lägre förekomst av våldsbrott bland muslimer.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements