Dan Lucas i DN skriver korkat om bostadsbrist

Dan Lucas i DN skriver att bostadsbristen inte kan byggas bort. Istället tycker han att vi ska bo trängre, flytta mer och att bostadsbristen ska permanentas. Det är verkligen korkat. Med nuvarande bostadspolitik går det förstås inte att bygga bort bostadsbristen. Så långt har han rätt. Det behövs en helt annan politik.

Självklart går det att bygga bort bostadsbristen. Det är bara att sluta med den marknadsstyrda bostadspolitiken med höga vinster för bygg- och fastighetsbolag som enda drivkraft. Det har gjorts förut, vilket också Dan Lucas medger. Under miljonprogrammets tid. Men han som det verkar vill inte ha ett sådant omfattande byggande utan föredrar permanentat bostadsbrist, högre bostadskostnader, mer trångboddhet, sämre bostäder och många bostadslösa. För det är vad han pläderar för i sin artikel.

Sen är ju inte heller fastighetsskatten egentligen avskaffad som han skriver utan bara förändrad så att kommunerna får in pengarna i form av avgifter istället, vilket är bättre och rättvisare för framförallt glesbygdskommuner i populära semesterområden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements