Greenpeace skiter i verklighet och forskning

Jag har upprepade gånger sett att Greenpeace kör med rena lögner i sina kampanjer. I de fall där jag kunnat konstatera lögner, nonchalans inför verklighet och vetenskap och allmänna tveksamheter handlar det om yrkesfiske.

Det vanligaste är att Greenpeace påstår att stora fiskebåtar per definition är miljöfarliga. Verkligheten visar dock på det omvända, att stora båtar oftast är mer miljövänliga än små. I själva verket saknar storleken på fiskebåtar betydelse. Det som avgör om ett fiske är miljövänligt och ekologiskt hållbart är vilket fiskeredskap som används och vilken fiskart som fiskas.

Men uppenbarligen kör Greenpeace med lögner och osanningar också på andra områden vilket forskarna Torbjörn Fagerström och Jens Sundström skriver om på SVD Debatt:

Den 30 juni skrev 110 nobelpristagare i fysik, kemi och fysiologi eller medicin ett brev riktat till Greenpeace, FN och regeringar världen över. I brevet ­anklagas Greenpeace och dess stödtrupper för att ”ha vilselett allmänheten angående [bioteknikens inom jordbruket] risker, fördelar och betydelse, samt understött brottsliga handlingar där god­kända fältförsök och forskningsprojekt har blivit för­störda” (vår översättning). Brevet lyfter särskilt fram Greenpeaces kampanjande mot gyllene riset, och avslutas med en ytterst skarp markering: ”Hur många fattiga människor i världen måste dö innan detta börjar betraktas som ett brott mot mänskligheten?”

[…]

Växt­förädlare världen över arbetar på bred front med att ta fram näringsberikade varianter av flera av de stora stapelgrödorna – förutom ris även bland annat­ vete, majs och kassava.

Skälet till att det är A-vitaminberikat ris men inte A-vitaminberikad majs eller kassava som drabbas av Greenpeaces onda öga är att det förstnämnda tagits­ fram med modern genteknik. Ända sedan Greenpeace släppte kärnkraften som kampanj­ämne under 1990-talet, har de använt GM-grödor som kampanjområde och kassako. Vägen stakades ut av Greenpeaces dåvarande chef, Lord Melchett, som inför brittiska överhuset gjorde den häpnadsväckande deklarationen att ”denna organisation kommer att förbli motståndare till GM-grödor, oberoende av några vetenskapliga riskvärderingar”.

Greenpeace skiter uppenbarligen i verkligheten, forskningen och vetenskapen när det gäller det gyllen riset och GMO-grödor generellt. De skiter oftast i vetenskapen och verkligheten också när det gäller fiske.

Gyllene ris

Det gyllene riset har fått nya gener som gör det gult till färgen beroende på att det bildas betakaroten, ett ämne som också ger den gula färgen till morötter. Betakaroten omvandlas i vår kropp till A-vitamin och är viktigt för vår syn. i de delar av världen där ris är basfödan är det vanligt med A-vitaminbrist. Enligt WHO kan A-vitaminbrist vara orsaken till blindhet hos 250 000 – 500 000 barn per år.

Läs mer:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  1. Bra att någon tar upp det här ämnet. Har i flera år stört mig enormt mycket på den kvasireligiösa GMO-kritiken från diverse miljömuppar. Problemet är att debatten ofta blir missvisande då den delas upp i två enkla kategorier där de ”för” GMO inte sällan är rena ekonomiska särintressen eller de som väljer att gå i deras ledband, folk som Johan Norberg eller andra nyliberaler som inte har någon som helst kritik mot vansinnig patentlagstiftning eller maktkoncentration till storföretag som Monsanto.
    Det gäller att hålla två saker i huvudet samtidigt; problemet är inte tekniken i sig, det är att den ägs av multinationella företag. Att dessa företag med sin ekonomiska makt pressar politiken i en riktning där man kan äga gener etc. Det rimliga vore istället att propagera för någon slags ”open source genetics”, där forskningsresultaten är fritt tillgängliga och grödor kan vidareutvecklas och spridas utan att de koncentreras till några få storbolag.

    • Vi är helt överens om problematiken. Det gyllene riset som tas upp här och i forskarnas artikel är en variant på ”open-source”. Det finns annat som inte är det.

  2. Pingback: Verklighetsfrånvända Greenpeace | Svensson