Klassiska veckor för ungdomsoroligheter och bilbränder

Veckorna efter skolans slut och innan föräldrarnas semester samt veckorna efter föräldrarnas start på jobbet igen och innan skolstarten är de veckor på året då flesta kravaller och ungdomsoroligheter inträffar. Det är därför inte förvånande att bilbränderna är fler just nu än tidigare.

Det finns en grundläggande social oro i många svenska områden. Basen för den är arbetslöshet, trångboddhet, fattigdom och en känsla av utanförskap och otillräcklighet. Parat med sysslolöshet, allmänt polishat och äventyrslusta blir det periodvis en explosiv blandning som lätt detonerar under perioder av sämre social kontroll som de nu aktuella veckorna.

Upplevda polisiära provokationer (som ibland är nog så verkliga) och polisövervåld kan förvärra läget. Det sistnämnda verkar dock vara helt frånvarande under den nuvarande vågen av bilbränder.

Sannolikt kommer antalet bilbränder att minska när skolan börjar även om det troligen tar en tid innan de går ner till en mer ”normal” nivå. I vilket fall som helst finns det inte mycket samhället kan göra. Endast långsiktiga insatser kan på sikt minska mängden bilbränder, långsiktiga insatser som åtgärdar det som är basen för den den sociala oro som finns i samhället. Bostadsbristen måste byggas bort, arbetslösheten måste ner.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements

One Reply to “Klassiska veckor för ungdomsoroligheter och bilbränder”

Kommentarer inaktiverade.