Varför kan inte folk tänka två tankar samtidigt – om bilbränder

De som tänder på bilar är självklart ansvariga för sin handlingar. Om polisen kan bevisa att någon tänt på grips personen och döms för det hela. Men i de flesta fall går det inte att hitta någon skyldig till bilbränder. Det betyder att traditionella polisiära insatser som att gripa brottslingen inte är någon effektiv metod för att få bukt med bilbränder.

Att angripa och massarrestera ungdomar för att få stopp på bilbränder fungerar inte. Det är lagvidrigt och det får motsatt effekt. Att snabbare behandla ungdomsbrott i rättssystemet är meningslöst då ingen gripen finns, Hårdare straff är meningslöst då de flesta bilbränder aldrig kommer att lösas. Frö att bli av med bilbränder behövs det helt andra saker. Från polisens sida behövs det förtroendeskapande åtgärder och inte kollektiv bestraffning.Så verkar också polisen i Göteborg arbeta. I Göteborg har det inte varit några bilbränder av den klassiska sorten där unga tänder på en bil för nöjes skull, för att jävlas eller bara visa sig tuffa. Inga hård tag, inga massarresteringar och inga trakasserier. Det sättet att arbeta verkar framgångsrikt.

Det behövs också sysselsättning, arbete, för de unga män som ingår i riskgrupperna och det krävs krafttag mot bostadslöshet och trångboddhet. På sikt är sådant det enda som kan lösa problemen.

Det underlättar också om media och politiker har en korrekt bild av verkligheten. Det har de inte idag. Det senaste året har det inte varit någon ökning av antalet bilbränder. Media och politiker verkar tro det omvända vilket gör att deras förslag till åtgärder i bästa fall är meningslösa och i sämsta fall är kontraproduktiva, dvs de ökar problemen istället för att minska dem. De skapar problem istället för att lösa problem.

Är det synd om dem som drabbas av bilbränder. Självklart. Det är i allmänhet människor som är lika utsatta och fattiga som de som tänder på. Men bästa sätet att lösa offrens problem är att bilbränderna upphör, inta att kollektivt straffa alla ungdomar i de områden där bilar eldas.

Det finns ingen motsättning mellan lagföring av brott och att polisen arbetar på ett mjukare sätt. Det är kompletterande åtgärder som dessutom är effektiva för att minska brottsligheten. Hårdare tag är inte effektivt när det gäller att minska brottsligheten. Att ungdomar har ett eget ansvar står inte i motsättning till sociala åtgärder i forma av arbete, bostad och annan sysselsättning. Det går att hålla flera tankar i huvudet samtidigt, det går att arbeta på flera plan och med flera olika typer av åtgärder samtidigt.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Advertisements