Verklighetsfrånvända Greenpeace

Greenpeace hävdar i ett svar till några forskare att det ”gyllene ris” forskarna talar om inte finns än. Enligt forskningen verkar riset dock finnas även om det behöver mer utveckling och tester för att kunna användas i jordbruk. Det må vara som det är me det. Greenpeace väljer att inte svara på det väsenltiga i kritiken mot dem, det faktum att de vägrar acceptera vad forskningen säger om GMO-livsmedel. Greenpeace framstår därmed som totalt verklighetsfrämmande och inte all intresserade av mänsklighetens välbefinnande utan mer av sig själva och möjligheterna att få in och tjäna pengar på människors rädslor.

Exakt samma beteende som när de ständigt och jämt attackera yrkesfisket utan hänsyn till verkligheten. De kritiserar djuphavstrålning i nya områden Arktis trots att någon sådan inte finns. När de sen skriver ett avtal med några fiskeriföretag hävdar Greenpeace att de vunnit en seger vilket de inte gjort. De har inte stoppat nån bottentrålning alls, för den fanns inte och företagen ville inte ens fiska där Greenpeace hävdade att de redan fiske. Dessutom handlade bottentrålsavtalet bara om fiske efter enstaka fiskarter och inte om bottentrålning som sådan.

Greenpeace ljög när de anklagade svenska fiskare att fiska olagligt i Danmark. De har delvis vägrat att be om ursäkt för detta även om de konstaterat att de hade fel. De ljuger regelmässigt när det gäller fiske och jag misstänker att det är så det kan gå till även när det gäller andra saker. Greenpeace är inte trovärdiga. De har gått vilse som forskaren Stefan Jansson skriver i ETC:

hur kan en organisation som strävar efter trovärdighet hårdnackat föra fram argument som det oberoende vetenskapssamhället (representerat av exempelvis vetenskapsakademier, stora vetenskapsorganisationer och nu senast en stor andel av Nobelpristagarna) inte bara enhälligt avfärdat utan dessutom menar blockerar forskningens möjligheter att lösa några av mänsklighetens stora utmaningar.

Om Greenpeace inte litar på den oberoende forskningen, vem litar de då på?

[…]

Greenpeace får givetvis tycka vad de vill, frågan är bara varför samhället väljer att lyssna på åsikter som går stick i stäv med vetenskapssamhällets konsensus bara för att denna organisation har lyckats bygga upp en trovärdighet och skaffat sig stort medialt genomslag i miljöfrågor. I fråga om gyllene riset har de uppenbarligen hoppat i galen tunna och har svårt att hoppa ur.

Vänstern har tyvärr i allt för stor utsträckning tagit till sig de verklighetsfrämmande och ovetenskapliga åsikter och fakta som Greenpeace lägger fram i GMO-debatten. Något som Göran Greider kritiserat i ETC:

Jag har många gånger klagat på att i synnerhet vänstern de senaste årtiondena helt tycks ha släppt intresset för naturvetenskaperna (och det i en era då klimat- och miljökrisen borde göra oss alla till amatörnaturvetare). En gång i tiden var den frambrytande socialismens anhängare djupt intresserade av naturvetenskapliga framsteg. Karl Marx sprang benen av sig för att läsa Charles Darwins Om arternas uppkomst när den utkom. Men särskilt när det gäller biologi har de senaste årtiondenas politiska filosofi rest veritabla murar mot naturvetenskapen; den som intresserar sig för biologi riskerar att stämplas som biologist, trots att exempelvis evolutionsbiologin i dag snarare levererar argument för solidaritet, samarbete, jämlikhet.

Men beröringsskräcken inför naturvetenskaperna är stundtals monumental. Det som då inträffar är att vänsterintelligentian överlämnar enorma fält av vetandet till de politiskt naiva. Ta GMO-debatten. Många biologer anser att det är vanvett att motsätta sig grödor som de menar kan rädda liv i den fattiga världen. I dagarna angrep två forskare Greenpeace (SvD 15/8) för deras kampanj mot GMO. Kanske har forskarna rätt. Förmodligen kan många förbättringar av livsmedelsförsörjningen ske via genmanipulerade grödor (människan har på olika sätt alltid förädlat sina grödor) – men det är lika uppenbart att makten över frön, vatten och jordar i långa loppet är lika avgörande och med GMO hamnar väldigt mycket hos stora bolag istället för hos småbönder. Biologi och politik går in i varandra.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements
  • Olof Larsson

    Hade det funnits en liknande organisation, som Greenpeace, som adresserat medicin och alla nya behandlingsformer, hade många svårt sjuka vare sig botats eller i de fall boten inte finns drabbats av en mycket sämre livskvalitet och kortare överlevnad.