Kriminella nätverk och gäng i Sverige

Del 1 av 5 i serien Kriminella gäng 2016

Enligt en ny rapport från Brå menar de att kriminella nätverk och grupper kan delas in i fyra grundläggande kategorier, självdefinierade grupper, externdefinierade grupper, icke-namngivna grupper och projektbaserade konstellationer. Ärligt sagt är de kategoriseringarna mycket luddiga och intetsägande i sig själva men låt oss se hur Brå definierar dem.

Självdefinierade grupper omfattar grupper som själva lyfter fram sin grupptillhörighet i form av namn, attribut och medlemskap. Till kategorin självdefinierade grupper räknas exempelvis vissa mc-gäng, men även andra gäng som har gett sig själva ett namn. Till den här typen av gäng räknas exempåelvis Hells Angels MC, Bandidos MC, Outlaws MC och sådan gäng som de tidigare betydande med idag i praktiken icke existerande som Asir, Black Cobra och Original Gangsters.

För denna organisationsform är det kollektiva och det immateriella skrämselkapitalet centralt, och gruppernas symboler är en ständig påminnelse om skrämselkapitalet.

Trots anknytningen till gruppen är varje person oftast sin egen, har sin egen agenda och kan göra kriminella affärer eller genomföra projekt med personer inom eller utanför den grupp personen tillhör. Det vill säga, personen kan ingå i eller bilda projektbaserade konstellationer för att bedriva vinstdrivande kriminell verksamhet.

Medlemmarna kan dock dra särskild fördel av gruppens skrämselkapital om de i enskild regi gör kriminella affärer. Medlemskapet stärker personens kriminella cv och blir en garant för att medlemmen är trovärdig, vilket ger tillträde till nya brottsupplägg och fördelar även utanför brottsligheten.

Icke-namngivna grupper är ett samlingsnamn för olika typer av relationsbaserade nätverk som varken har ett självtilldelat eller externt tilldelat namn. De har många gånger en lösare kontur än självdefinierade grupper, även om det i vissa fall kan finnas ett starkare lojalitetsband mellan individerna. Exempel på icke-namngivna grupper är vissa stadsdels- och förortsbaserade grupper, som baseras på att de bor i samma bostadsområde, samt vissa familje- och släktbaserade nätverk.

Externdefinierade grupper är grupper som inte själva beskriver sin grupptillhörighet genom namn, symboler och attribut. I stället tilldelas de namn, antingen av polisen eller av medierna. Till denna kategori kan exempelvis räknas de förorts- och stadsdelsbaserade grupper som har tilldelats namn utifrån samt vissa familje- och släktbaserade nätverk.

Exempel på denna typ av gäng utan familjebas är Vårvädersligan, Friskvädersnätverket och Backagänget men även de traditionella jugoslaviska gangsternätverken som fortfarande finns kvar runt Rade Kotur och Naser Dzeljilji (Naserligan) i Göteborg. Exempel på familj- och släktbaserade nätverk är Alikhan i Göteborg, Södertäljenätverket, M-falangen och K-falangen i Malmö. Naserligan har också släkt och familjebaserade kopplingar så det kan sägas utgör en blandning mellan de två typerna av nätverk.

Projektbaserade konstellationer är projektgrupper som sätts ihop för att bedriva en vinstdrivande kriminell verksamhet, exempelvis narkotikasmuggling, storskaliga stölder eller omfattande bedrä­gerier. Precis som för en projektgrupp i den legala ekonomin består projektbaserade konstellationer av en eller flera projektledare samt flera projektmedarbetare, ofta med specifikt tilldelade arbetsuppgifter. En projektbaserad konstellation kan bestå av personer från självdefinierade grupper, externdefinierade grupper och icke namngivna grupper. Medarbetarna rekryteras utifrån kompetens, pålitlighet, rykte och förmåga givet den specifika funktion de ska ha i projektgruppen.

Alla personer som ingår i projektbaserade konstellationer är inte yrkeskriminella. Åtskilliga personer är bara behjälpliga då och då. Den här typen av konstellationer är de som begår olika spektakulära och stora rån mot värdetransporter och tidigare även banker. Exempel är Landvetterrånet, Arlandarånet och Helikopterrånet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Series NavigationKriminella gängs verksamhet – informella sektorn >>
Advertisements

One Reply to “Kriminella nätverk och gäng i Sverige”

Kommentarer inaktiverade.