Västlänken är inget integrationsprojekt

Det konstaterar Adam Cwejman i en ledare i GP. Det är korrekt och sannolikt den märkligaste kritiken av Västtlänken jag läst. Det finns en mängd förvirrad och märklig kritik men också en hel del vettig. Adam Cwejmans klagan på att Västlänken inte minskar segregationen hör inte till de senare.

Västlänken har två syften, minska biltrafiken och öka kapaciteten på Göteborgs centralstation. Det senare kräver genomgående trafik istället för trafik som använder säckstation. Västlänken är ett sätt att lösa det problemet. Ökad kapacitet innebär att kollektivtrafiken sen kan ökas på alla järnvägslinjer och öppnar upp för pendeltåg på Hamnbanan hela vägen till Volvo Torslanda, på Bohusbanan och Boråsbanan (den dag den byggts om) där det idag inte finns pendeltåg. Det innebär en rejäl satsning på en omstrukturering av Göteborgs kollektivtrafik. Precis det som Cwejman efterfrågar. Västlänken underlättar i själva verket det, är faktiskt en del av det.

För att minska biltrafiken måste satsningarna gå ut på att öka möjligheten för de som åker bil att istället åka kollektivt. Det är medel- och överklassen som åker bil, i fattiga förortsområden har majoriteten av hushållen faktiskt inte ens bil. Arbetarklassen åker alltså inte bil utan åker i huvudsak kollektivt. Arbetarområden är ofta tätare bebyggda och bebodda än medelklassområden vilket också ger bättre möjligheter för kollektivtrafik. De flesta arbetarområden i Göteborg har därför bättre kollektivtrafik än medelklassområden.

För att minska bilåkandet och öka kollektivtrafikåkandet är därför arbetarklassen inte den viktigaste målgruppen. Istället är medelklassen den viktiga målgruppen. De ska förmås ställa bilen och istället åka kollektivt. För det ändamålet fungerar Västlänken bra och det är bl.a. därför den byggs.

Västlänken är inget integrationsporjekt. Det är löjligt att påstå det. Det är lika löjligt att kritiseras västlänken för att den inte är det. I själva verket är segregationsfrågan helt irrelevant för Västlänksprojektet och har noll betydelse. Västlänken ger inte mer segregation, den finns redan där, men den ger förhoppningsvis mindre biltrafik. Det är inte kollektivtrafikplaneringen som leder till segregation utan stadsplaneringen med funktionsåtskilda områden. Arbeten på ett ställe, hyreslägenheter på ett ställe, villor på ett ställe.

Med bättre stadsplanering, tätare byggd stad, blandning av boendeformer i alla områden, tillräckligt med bostäder, tillräckligt med arbeten och ökad ekonomisk jämlikhet så kan segregationen minska. Den minskar inte om Västlänken inte byggs, den ökar inte om Västlänken byggs. Adam Cwejman har skrivit en sällsamt märklig och usel ledare helt utan relevans för verkligheten. GP.s ledarsida tycks leva i ett eget fantasiland.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements