Andelen åtal och uppklarningsprocent är ointressanta mått

Det finns bara ett mått som är viktigt när det gäller brottslighet. Antalet brott. Sen lång tid tillbaka har vi haft minskande antal brott. Bedrägerier över internet har dock ökat kraftigt och det är mycket svårutredda brott. Förändringen av brottslighetens art har alltså lett till mer svårutredda brott vilket ger färre åtal och lägre uppklarningsprocent. Sådant har inget med polisen i sig att göra.

Blir brotten färre till antalet kan det mycket väl innebära att de brott som begås blir mer svårutredda. Det kan vi också se när det gäller grova brott. Andelen som begås av personer som kan anses ingå i kriminella gäng och nätverk har ökat även om det finns en minskning i stort. Resultatet är att brotten blir svårutredda. Då blir resultatet minskande andel åtal och minskad uppklarningsprocent. Det betyder att minskad uppklarningsprocent och minskat antal åtal inte måste betyda en mindre effektiv polis.

Att fokusera på uppklarningsprocent och antalet åtal leder ofta polisverksamhet helt fel. Det blir pinnräkning med åtföljande fokus på lätta brott, exempelvis innehav av mindre mängder narkotika som har en uppklarningsprocent på i princip 100 procent. Antalet såna brott beror enbart på polisen själva (hur många de kontrollerar) och de innebär alltid att den som senare dömts gripits med narkotika på sig, i sin bil eller bostad. Det har dock tydligt visat sig att den typen av polisarbete leder till att färre langare och smugglare åtalas och döms. Uppklarningsprocenten gå upp, men polisarbetet blir försämrat och mindre effektivt.

Det är betydligt viktigare att polisen ägnar sig åt förebyggande arbete i form av trygghetskapande åtgärder och åt att bygga ett långsiktigt förtroende bland människor i utsatta områden. Detta ger sannolikt färre åtal och lägre uppklarningsprocent i det korta perspektivet men ger minskad brottslighet på lång sikt. Effektiviteten i detta är betydligt svårare att belägga med siffror och lämpar sig inte för pinnräkning i form av natal åtal och uppklarningsprocent.

Jag föredrar en polis som skapar trygghet och långsiktigt medverkar till minskat antal brott framför meningslös pinnräkning i form av antal åtal och uppklarningsprocent.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

PS. Andelen åtal och uppklarningsprocent är förstås inte helt ointressanta. Det är bra om de är höga, men det är inte bar om dessa siffror styr polisverksamheten. Uppklaringsprocenten för enskilda brott kan vara intressant, medan den generella uppklarningsprocenten är fullkomligt ointressant då den förenar brott som enbart beror på antal genomförda kontroller (trafikbrott, innehav av narkotika) och därför har 100% uppklarning med brott som IT-bedrägerier och skadegörelse där brottslingarna sällan är kända och svåra att identifiera. Det är helt enkelt inte ett användbart mått och bar att polisen inte längre redovisar detta i sina årsredovisningar,

Advertisements