Gängvåldet i Göteborg minsta på 10 år

GP driver en kampanj mot gängvåld. Det är mer av en politisk kampanj riktad mot stadens och landets ledning än nåt annat. För gängvåldet i år är mindre än på mycket länge. Antalet skjutningar har de senaste åren minskat och antalet dödsoffer i gängrelaterat våld under året har minskat kraftigt jämfört med 2015. Mängden skjutningar i Göteborg har varit ungefär densamma sen omkring år 2005 med ned och uppgångar mellan enskilda år. Men trenden har inte varit ökande de senaste tio åren.

Antal skjutvapenmord i Göteborgs kommun 2005-2015

2005: 3
2006: 8
2007: 5
2008: 6
2009: 8
2010: 3
2011: 2
2012: 3
2013: 9
2014: 7
2015: 7
2016: 1 (så här långt, det enda jag hittar, kanske är det nåt mer.)

Källa till uppgifterna för alla år utom 2016 är Brå:s statistik över anmälda brott.

Antalet mord med skjutvapen var lika högt perioden 2006-2009 som det varit 2013-2015. Under 2016 har det varit färre skjutvapenmord än 2015. Flertalet skjutningar och skjutvapenmord är relaterade till kriminella gäng och nätverk, men inte alla.

Att hävda att gängvåldet ökat kraftigt i Göteborg under de senaste åren förfaller enligt statistiken som felaktigt. Jämför vi med 2010-2012 är våldet betydligt mer omfattande de senaste åren men jämför med 2006-2009 är det inte mer omfattande. Men nu säger skjutvapenmord inte allt om gängvåldet. 2015 dödades 4 personer av en bomb i ett gängrelaterat mord och i år har en person dödats med en handgranat. Det var alltså en klar topp år 2015, men sen en kraftig minskning. Samma utveckling som perioden 2006-2009 där det var en topp år 2009, det sista året under den vågen av gängkonflikter. Det total antalet dödade under bägge de våldsammare perioderna är ungefär detsamma.

2006-2009 fanns det tre konflikter i Göteborgs under värld, mellan Original Gangsters och Naserligan, mellan Hells Angels/Red & White Crew och Bandidos MC/X-team och mellan Gårdstensalliansen (dominerat av Naserligan) och Bandidos MC/X-team.

2013-2015 har det främst funnits två konflikter, en gängkonflikt i Bergsjön/Kortedala och konflikten mellan Backagänget/Friskvädersnätverket och Vårvädersligan som främst berört Biskopsgården.

Stockholm har under perioden 2013-2015 haft betydligt fler skjutvapenmord än Göteborg. Så har inte varit fallet tidigare. 2011-2012 hade Malmö betydligt fler skjutvapenmord än de andra två svenska städerna. Att hävda att det skulle vara värre i Göteborg tyck inte med sanningen överensstämmande, med undantag av perioden 2006-2009 då Götbeorg helt klart stack ut med betydligt mer gängvåld än de andra två städerna. Idag sticker dock inte Göteborg ut.

Med tanke på att skjutvapenmord, andra gängrelaterade mord och antalet skjutningar minskat kraftigt i år jämfört med de tre föregående åren kan det inte sägas att gängvåldet i Göteborg är ökande eller speciellt omfattande. Under hela perioden har gängvåldet av allt att döma dessutom varit mer omfattande i Stockholm.

Att i ett läge med minskat gängvåld bedriva en kampanj mot gängvåld är en slags självpselande piano. Göteborgs-Posten kan nästa år utropa sin kampanj till en framgång då gängvåldet minskat under 2016. I själva verket har kampanjen ingen som helst effekt och det hela är inget annat än ett osmakligt PR-jippo va en tidning som profiterar på folks rädsla.

Det finns inget ökande våld, uppgiften är falsk och folk kan därför inte vara trötta på nåt ökande våld som GP hävdar. Att folk inte gillar våld är självklart och det är naturligtvis ingen svårighet att få folk att uttala sig negativt om våld. När GP sen till folk påstår att det ökande gängvåldet (som inte finns) är ett problem så säger folk självklart att det är otäckt och obehagligt samt att det måste ta slut. GP:s kampanj är inget annat än hyckleri med avsikt att göra vinster (profitera) på folk rädsla.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements