Göteborg – staden som hyllar och hedrar sina brottslingar

Två av de mest framträdande och kända institutionerna i Göteborg är uppkallade personer som tjänade enorma förmögenheter på olaglig verksamhet. Dessa personer och nämns med vördnad i Göteborg. En behandling som deras nutida efterföljare på brottets bana inte bestås med.

Sålunda är stadens tekniska högskola, Chalmers, uppkallad efter och startad genom donation från en man som tjänade enorma pengar på knarksmuggling. William Chalmers. Han var superkargör och direktör i Ostindiska Kompaniet. Som direktör och delägare kan han inte ha tjänat några pengar under den tid han var verksam som det då bolaget då gick med förlust och i konkurs. Däremot tjänade han stora pengar som superkargör för Ostindiska Kompaniet och handelsman i Ostasien. Den viktigaste varan där var opium som smugglades från Bengalen i Indien till Kina via Macao och Kanton. Det handlar om den mycket välsedde William Chalmers som med dagens ögon mätt inte var nåt annat än en knarkbaron.

Niclas Sahlgren var inte knarkbaron även om han också var verksam i Ostindiska Kompaniet. Hans olagliga verksamhet bestod istället av tesmuggling till England där mycket stora vinster kunde göras på denna verksamhet. Det hela kan jämför med den cigarettsmugglingsverksamhet som länge utgjorde ryggraden i den så kallade ”juggemaffians” verksamhet i Sverige. Legal vara där mycket pengar kan tjänas genom att se till att undvika avgifter och tullar. Så var det med te på Niclas Sahlgrens tid. Sahlgren blev en av de allra rikaste i Sverige och hans illegalt förtjänade pengar lade grunden till sjukhuset i Göteborg, Sahlgrenska, liksom till en av Sveriges största godsegenomar, Koberg och Gåsevadholm, idag ägt av Sahlgrens ättlingar med namnet Silfverschiöld.

En tredje person som begick brott och är välsedd i Göteborg är Lars Gathenhielm. Han var kapare med kungens godkännande, men han ägnade sig dessutom åt olaglig verksamhet i form av smuggling och rent sjöröveri. Som kapare fick han bara erövra fienders skepp, men hans kaparfartyg angrep också neutrala skepp, vilket var ren sjöröveriverksamhet och olagligt. Genom beskydd från höga herrar bestraffades han dock aldrig för denna verksamhet.

Göteborg hyllar, vördar och hedrar med andra ord en knarksmugglare, en smugglare av te samt en sjörövare och rånare. Med tank på det kanske det inte är så konstigt att en del unga i staden vill bli knarkbaroner, smugglare och rånare. Eller? Kanske inte. De känner knappast till bakgrunden till Chalmers och Sahlgrens förmögenheter och har förmodligen aldrig hört talas om Lars Gathenhielm. Men kanske det vore läge för lite mindre moraliskt upprörda tongångar över dagens brottslingar med tanke på den historia Göteborg har.

De här tre nämnda är dessutom bara de mest kända. Det finns många fler förmögenheter som byggts på delvis kriminell grund, exempelvis familjen Wijks och familjen Dicksons.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements