Våldsbejakande extremism finns inte

En ledare i DN efterlyser ett bättre arbete mot våldsbejakande extremism. Det blev tyst efter Mona Sahlin hävdar och arbetet drivs enligt DN av folk som inte vill bedriva det. Ingen gör nåt helt enkelt. Anledningen till det är flera.

Begreppet är är för det första meningslöst och fyller inget syfte. Orsakerna till våld från religiösa extremister, vänsterextremister respektive högerextremister är helt olika, rekryteringen ser olika och syftet med våldet helt olika. Det handlar helt enkelt inte om samma fenomen. Det finns egentligen inga gemensamma nämnare och ett arbete som ska riktas mot alla tre sakerna som om de tre vore likartade kommer att misslyckas. Det vet all som arbetar med dessa frågor till vardags och ute i verkligheten. Men DN:s ledarredaktion befinner sig inte i verkligheten.

Det finns inte heller något problem i Sverige med våld från extremistgrupper. Det största problemet är de högerextremas våld. Det är högerextremister som mördar folk av politiska skäl och högerextremister som anlägger bränder. Men mycket lite arbete görs för att komma tillrätta med högerextremisterna. Mona Sahlins arbete var därför i huvudsak inriktat på ett icke-existerande vänsterextremt våldsproblem och ett lika icke-existerande problem med våldsamma religiösa extremister. Eftersom dessa grupper inte existerar har arbetet blivit en flopp. Det finns helt enkelt inget eller mycket lite att arbeta med.

Att ”proffessionalisera arbetet” som DN skriver är väl bara deras sätt att vilja skapa en propagandaorganisation som sprider rykten och hotbilder utan verklighetsgrund. Ett arbete för att skapa villfarelsen av ett stort hot från extremister. Sådant behöver vi inte. Vad det gäller terrorister som ju faktiskt finns, i Norden är det främst högerextremister, är det ett arbete för säkerhetspolisen. Det tycks sköta detta arbete när det gäller misstänkta terrorister med religiösa motiv men inte när det gäller den stora problemgruppen när det gäller terrorism i Sverige, högerextremisterna.

Ingen gör nåt för att det inte finns nåt att göra. Det bästa är att lägga ner arbetet som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Det är ett meningslöst uppdrag.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements