Minskat antal skjutningar och noll bilbränder i Göteborg

Efter våren 2015 har antalet skjutningar gått ner kraftigt i Göteborg. Samtidigt har antalet bilbränder minskat så mycket att det inte förekommit en enda som orsakats av ungdomar i Göteborg under 2016. Det är uppenbart att en del, i detta fall polisen, bedriver ett bra brottsförebyggande arbete i Göteborg.

Polisen kan dock inte lösa allt, de kan genom en återhållsam hållning, långsiktigt förtroendeskapande arbete och lokal närvaro minska antalet skjutningar, lokala upplopp och bilbränder. Så tycks också vara fallet i Göteborg där polisen arbetar så. På ett mjukt sätt och utan hårda tag. Det innebär dock inte att de inte griper misstänkta personer, det gör de, men det är inte där problemet finns vilket polischefen Klas Friberg påpekar i en intervju i GP:

Den anmälda ungdomsbrottsligheten minskar, sedan våren 2015 har vi bromsat antal skottlossningar och sen har vi haft framgång i några stora rättegångar.
Friberg uttrycker emellertid frustration över att hans medarbetare så sällan röner uppskattning för det förebyggande, icke mätbara arbetet. Det finns ingen statistik över hur många unga killar som engagerade lokalpoliser räddat från ett liv i kriminalitet.

[…]

– Det vi gör syns inte alltid. Vi plockar in dom, tar narkotikan, upprättar anmälan och sedermera lagförs dom. Den stora frågan är vad vi gör därefter. Hur ser rehabiliteringen, vägen ut ur brottslighet, ut för de här individerna? Det är där som insatserna är otillräckliga.

Han föreslår också några konkreta åtgärder på individnivå och en åtgärd på mer övergripande polisiär nivå:

Regionpolischefen ger tre exempel på hur allmänheten skulle kunna hjälpa till.
• Bidra till utredningar genom att berätta och vittna.
• Genom arbetsgivare som vågar satsa på unga män som ingått i någon typ av gäng.
– Så gott som alla vi griper inom dessa konfliktmiljöer är tidigare dömda och har sedan återfallit i kriminalitet. De behöver hjälp av komma in i det vanliga samhället.
• Och en tredje punkt:

– Vi lägger enorma resurser på de huliganer som terroriserar våra fotbollsarenor. Blev vi av med den delen, hade vi vunnit i styrka i kampen mot den organiserade brottsligheten på annat håll.

Till detta kan vi lägga åtgärder som är långsiktiga och som politiker måste ta ansvar för och besluta om. Ökat bostadsbyggande för att få bort trångboddhet vilket får bort en del ungdomar från gatan, alternativa sysselsättningar på fritiden såsom fritidsgårdar med intressant verksamhet och stöd till föreningar som ordnar aktiviteter och åtgärder för att minska arbetslösheten. Dessutom behövs minskad segregation, det kan uppnås genom planerat bostadsbyggande och avprivatisering av skolverksamhet och vård inklusive avskaffande av det fria valet på dessa områden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements