Göteborgs hamn behöver bli djupare

Farleden in till Göteborgs Hamn behöver enligt vad som presenterats i undersökning gjord av Trafikverket för Göteborgs Hamn fördjupas med cirka fyra meter. Detta för att kunna ta emot de allt större godsfartygen och behålla direktlinjer till andra världsdelar.

Ekonomiska skalfördelar har drivit på utvecklingen av allt större godsfartyg. Det gäller alla fartygstyper, men framför containerfartyg som blivit dubbelt så stora på tio år.

– Vi kan som enda svenska hamn ta emot de största, oceangående containerfartygen – men farledsdjupet begränsar hur mycket last de kan komma med. Det finns även fartyg som inte kommer in alls idag utan får vända på kontinenten. En farledsfördjupning är därför nödvändig både för den trafik vi har idag, och för att kunna ta emot nästa generations fartyg, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.

Trafikverket studie visar på stor samhällsekonomisk nytta med att fördjupa farlederna till hamnen i Göteborg.

– Eftersom nära 60 procent av Sveriges containerhandel går via Göteborg, skulle en fördjupning här gynna stora delar av landets import- och exportindustri, säger Magnus Kårestedt.

Utredningen visar den största samhällsekonomiska nyttan uppnås vid en fördjupning med tre-fyra meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5 000 containrar komma med mer last än de gör idag. De största som anlöper Göteborgs Hamn tar 19 500 containar räknat i TEU, tjugofotscontainrar.

– Stora fartyg innebär lägre transportkostnad och utsläpp per enhet. De allra största går direkt till andra världsdelar, till exempel till Asien som står för nära hälften av Sveriges containerhandel. Det är därför viktigt för svensk konkurrenskraft att vi kan ta emot den växande handelsflottan, säger Magnus Kårestedt.

För att uppnå ett djupgående på 16-17 meter behöver en miljon kubikmeter massor grävas bort (motsvarande 24 Globen). Området som behöver fördjupas är nära fem kilometer långt. Investeringen beräknas till tre-fyra miljarder kronor.

Senare i höst presenterar regeringen infrastrukturpropositionen 2016/2017 för riksdagen. Den ligger till grund för Trafikverkets nationella plan för infrastruktur 2018-2029  som fastställs av regering och riksdag våren 2018.

– Konkurrensen om infrastrukturmedel är stor, men vi hyser gott hopp eftersom det finns en politisk vilja att satsa på näringslivets behov av hållbara transporter och där är sjöfarten oslagbar, säger Magnus Kårestedt.

När kan då fartygen anlöpa Göteborgs Hamn utan begränsningar? Om allt går enligt plan är fördjupningen genomförd 2023–2026.

Frågan är om Göteborgs kommun som äger Göteborgs Hamn är med på tåget. Kommunen har ju tidigare visat sig vara sällsynt sjöfartsfientligt genom satsning på en ny bro som innebär begränsad segelhöjd i Göta älv även när den är öppen och visat ett totalt ointresse för att ge möjligheter för fiskerinäringen att bli kvar i Göteborgsområdet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Advertisements