Aleksandra Boscanin skriver gallimatias om brott

Aleksandra Boscanin är ledarskribent på GP. Precis som sina kollegor är hon för det mesta dåligt påläst och vet oftast ingenting om det hon skriver om. Det gäller exempelvis ungdomsbrottslighet vilket hon skrev om nyligen. I sin ledarartikel hävdar hon att det är mycket osäkert om huruvida ungdomsbrottsligheten minskar i Göteborg eller inte. Det är ett totalt felaktigt påstående. Det finns inga dubbla budskap om ungdomsbrottslighet. Boscanin vet inte vad hon pratar om helt enkelt.

Ungdomsbrottsligheten minskar i hela Sverige, i hela västvärlden faktiskt. För brottsligheten minskar. Minskar brottsligheten så minskar också ungdomsbrottsligheten. För nästan alla brott begås av ungdomar. Detta tycks Boscanin inte förstå. I Sverige finns det speciella orsaker till att ungdomsbrottsligheten minskar. Alkoholkonsumtionen går ner, den minskar faktiskt mycket kraftigt bland ungdomar. Brott är starkt förknippat med alkohol. Minskad alkoholkonsumtion innebär minskad brottslighet. Det här tycks inte Boscanin ha kunskap om.

Anledningen till att Boscanin hävdar att det råder delade meningar om brottslighetens utveckling bland ungdomar är att det finns en polis som sagt att brottsligheten inte minskar.  Alla andra poliser och forskare som hon citerar säger dock att brottsligheten minskar. Boscanin anser att detta bevisar att det finns dubbla budskap och att det är oklart om ungdomsbrottsligheten faktiskt minskar eller inte. Hennes resonemang är faktiskt ointelligent. Anders Börjesson som hävdar att brottsligheten bland ungdomar ökar må ha upplevt att den ökat där han arbetar. Men det har ju ingeting med brottsligheten bland ungdomar i stort att göra. Att dra en generell slutsats från en enskild upplevelse är inte möjligt. Boscanin kan uppenbarligen inte de enklaste saker.

Att någon hävdar motsatsen till vad statistiken visar och vad de flesta säger gör inte en motsägares ord lika sanna som de andras. Den person som säger emot har helt enkelt fel. Fakta är solklara i fallet med ungdomsbrottsligheten. Den minskar. Anders Börjessons utsaga kan inte tas som intäkt för det inte är klart hur utvecklingen ser ut. han har antingen fel eller så kan hanns personliga upplevelse inte vara underlag för en generalisering. Att som Boscanin gör, värdera alla utsagor lika, är ett total vansinnigt förhållningssätt.

Det är olyckligt när journalister och ledarskribenter tror att opartiskhet innebär att alla utsagor, sanna eller falska, har samma värde. Det är vilseledande när ledarskribenter inte värderar fakta högre än personliga upplevelser och eventuella lögner. Boscanin borde istället för att skriva förvirrande, oseriösa, falska och osanna ledarartiklar läsa statistiken som ligger till grund för att alla som vet nå om brottslighetens utveckling säger att den minskar. Minskar brottsligheten minskar ungdomsbrottsligheten. Alla undersökningar som finns visar minskad brottslighet.

Boscanin borde läsa Brå:s anmälningsstatistik, Nationella Tryghetundersundersökningen (NTU), Skolungdomsundersökningen om brott och CAN:s undersökningar om droganvändande. Undersökningarna talar ett och samma språk. Minskande brottslighet, vilket också betyder minskande ungdomsbrottslighet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Advertisements