Svenska namn betyder också saker

Läser en artikel om kurdiska namn. Intressant. Kurdiska namn är ofta efter orter, naturfenomen, händelser och de betyder saker. Man författaren saknar tyvärr (vilket naturligtvis är ganska naturligt) all form av kunskap om svenska namn. För det är ju ingen skillnad.

Svenskar och (ännu mer norrmän) har ofta efternamn efter en ort. Efternamn som Mark eller Kinde är direkt tagna efter landsdelar, Bagge betyder bohusläning, Bratt betyder brant (sluttning). Vår kände kapare och sjörövare i Göteborg hette Gathe efter familjens gård Gatan. Det finns mängder med exempel på sådana namn. De allra flesta i Dalarna har namn efter släktgården även om det sällan är tilltalsnamnet. Där min mormor bodde fanns det en familj som hette Sköldén efter byns namn som är Sköldunga.

Ett vanligt svenskt efternamn talar om vilken landsdel dina förfäder på fädernet kommer ifrån. Fast många svenska vet inte det. De som heter Svensson, Pålsson, Persson och några namn till härstammar nästan alltid från de gamla danska landsdelarna. Eriksson, Johansson och Karlsson i stort sett alltid från de gamla svenska landsdelarna.

Naturnamn är mycket vanligt i Sverige, både som efternamn och förnamn. Björn, Lund, Ulf, Ek, Alm, Gren, Ström, Berg, Flod, Lundberg, Bäckström, Ekman, Lindgren, Sandberg, Linnea, Rosa, Viola osv. Många av de namnen tyder också på att förfäder kan ha varit indelta soldater. Tydligare tecken på det är ändå namn som Modig, Stark, Qvick etc. Efternamn som lutar på -man innebär ofta att nån förfader varit båtsman eller ibland nån annan typ av soldat. Vanligt är att personer med sådan efternamn härstammar från Roslagen.

Även vanliga svenska namn betyder saker. Erik betyder den ”ärade” ursprungligen Airikr som är sammansatt av en förled som betyder ”ensam” eller ”alltid”, och en efterled som betyder ”härskare, kung” eller ”stor, mäktig”. Karl betyder kort och gott ”man” eller ”fri man”, Olof betyder ”förfader” och ”ättling”. Ingrid är ett namn bestående av ett gudanamn kombinerat med ett ord som betyder ”vacker, älskad”. Sigrid består av ordet seger kombinerat med ”vacker, skön”. Även de kristna namnen som ofta har grekiskt, arameiskt eller hebreiskt usprung betyder olika saker. Mitt eget namn betyder människa eller man. Alltså heter jag människan/mannen som är son till Sven.

Kanske är det inte så stor skillnad på svenskt och kurdiskt namnskick ändå. men det viss förstås inte Karwan Faraj är han skrev sin artikel i GP. Om han läser det här så vet han.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Advertisements

2 Replies to “Svenska namn betyder också saker”

  1. Det dominerande skandinaviska namnskicket, som i vår land var dominerande till tiden omkring 1900, utgjordes av fadersnamnet, barnen tog namn efter sin far och la till son eller dotter. I sällsynta fall förkom modersnamn, under senare tid för barn utom äktenskapet (s.k. ”oäkta” barn) där fadern inte var känd men under medeltiden kunde det förekomma att modersnamn gavs om modern stod högre i rang än fadern, ett känt exempel är den danske kungen Sven Estridsson.

    Fadersnamn används, vad jag förstår, fortfarande flitigt på Island, där barnen fortfarande ofta benämns med faderns namn och son eller -dóttir.

    Det som hände i vårt land omkring 1900 (kanske +/- 20 år) var att fadersnamnen förvandlades till släktnamn. Man lät helt enkelt faderns fadersnamn bli ett släktnamn och behöll namnet över generationerna. Detsamma gäller soldatnamnen, i äldre tider användes de inte av barnen utan oftare hörde namnet till den indelta roten vilket innebar att näste soldat inte sällan fick samma namn som företrädaren. Soldatnamnen kom sedan, precis som fadersnamnen och vid samma tid, att förvandlas till släktnamn.

    Man kan reflektera över varför namnskicket ändrades vid tiden kring 1900 och vad som fick landsbygdens bönder och torpare och städernas arbetare att anta namntraditioner som hörde till de högre samhällsskikten. Dessa högre skikt hade med början på 1600-talet, först adel och sedan präster, kronans tjänstemän, bruksidkare och städernas borgare antagit släktnamn. Adeln tog ofta namn med inspiration från vapensköldarna medan övriga gruppers namn inte sällan på olika sätt hade geografiskt ursprung.

    1. Soldatnamnen blev tills tor del fadersnamn när indelningsverket försvann. den sista soldaten som hade namnet fick behålla det. Om jag förstått rätt fick många tidigare soldater jord i Norrland varvid soldatnamnen blev vanligare där än i södra Sverige.

Kommentarer inaktiverade.