Rasist mördade man i Göteborg

Återigen har det hänt. Ett mord utfört av en rasist och med rasistiskt motiv. Det händer i stort sett varje år i Sverige, förra året skedde exempelvis dubbelmordet på skolan Kronan i Trollhättan. Det omvända att någon med vänsteråsikter dödat någon utifrån sin politiska ståndpunkt och på grund av åsikter, utseende, bakgrund etc har aldrig skett i Sverige.

En boende på ett LSS-boende i centrala Göteborg med rasistiska åsikter mördade en 30-årig granne med en mängd knivhugg. Mordet skedde den 23 april och dom har nu fallit i Göteborgs tingsrätt. Den mördade var mörkhyad och detta var troligen en orsak till att 27-åringen mördade den 30-årige mannen:

I förundersökningen framskymtar att gärningsmannen hade tydliga främlingsfientliga funderingar och även uttryckt dessa i officiella sammanhang.

Offret var, enligt en nära anhörig, mycket rädd för 27-åringen. Detta bland annat på grund av sin hudfärg.
De båda inblandade var ytligt bekanta, såtillvida att de bodde i varandras närhet.
Enligt tingsrättsdomen tog 27-åringen livet av den något äldre mannen ”genom att upprepade gånger hugga honom med kniv i huvudet, halsen, armarna och bålen”.

27-åringen nekade till mord men medgav dådet som sådant och erkända vållande till annans död och synnerligen grov misshandel. På grund av psykisk sjukdom dömdes mannen till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

About these ads

 • Elin

  Den dömde är uppenbart psykiskt sjuk. Han bodde på ett LLS-boende vilket innebär att han har någon form av funktionshinder. Tycker du inte att det är problematiskt att utpeka en psykisk sjuk person som ”rasist”? Att han döms till sluten rättspsykiatrisk vård innebär ju att han, rättsligt sett på grund av sjukdom, inte anses vara fullt ansvarig för sina handlingar.

  Sedan kan det mycket väl vara så att han i sitt sjukdomstillstånd inspirerats av rasister och rasism. Om så är fallet kan dådet som sådant absolut betraktas som rasistiskt men det är då de som inspirerat, som bär skulden utifrån det rasistiska perspektivet och inte den psykiskt sjuke.

  • Han är ju också rasist. Att vara psykiskt sjuk innebär inte att en person inte kan ta ansvar för sig själv och sina åsikter. Han har i förhör uttryckt mycket rasistiska åsikter och det är uppenbart att motivet var rasistiskt. Detta förändras inte av att han är psykiskt sjuk.

   • Elin

    ”Han är ju också rasist.”

    Det är inte detta min kommentar gäller, min kommentar gäller stigmatisering av psykiskt sjuka människor. Om detta enskilda fall har jag ingen kunskap varför det är omöjlig att veta hur stor denne persons förmåga att ta ansvar för sina handlingar var. Det jag däremot vet är att kravet för att någon skall dömas till sluten rättspsykiatrisk vård har skärpts väsentligt. Under 70-talet blev rättspsykiatrisk vård påföljden i en majoritet av mordfallen. Jag kan inte dagens siffra men jag gissar att det rör sig om en tiondel. Min bild är inte att de som begår mord blivit ”friskare” utan att samhället fått en allt hårdare attityd mot psykiskt sjuka.

    En konsekvens av utveckling är, som jag ser det, att de som verkligen döms till sluten rättspsykiatrisk vård har allvarliga psykiatriska diagnoser. Detta manar till stor försiktighet när det gäller utpekande och skuldbeläggning.

    • Du vet inte vem personen är. Jag vet vem personen är. Jag har läst relevanta dokument. Av dem att döma är han rasist. En rasist kan också vara psykiskt sjuk. Resten spelar liksom ingen roll. Det finns ingen anledning att inte kalla en rasist för rasist. Vilket inte bara jag gör i detta fall utan alla som skrivit om fallet.

     Dessutom pekar jag inte ut nån. Hade jag skrivit hans namn hade jag gjort det. Jag kan inte tolka det som nåt annat än att du påstår du verkligen att en psykiskt sjuk inte kan vara rasist? För eftersom jag inte pekar ut en enskild person är ju ditt resonemang obegripligt om det inte är just det du är ute efter.

     När det gäller synen på brott och straff är vi överens. Idag döms psykiskt sjuka till fängelse istället för till vård. Det är verkligen inte bra.

     • Elin

      Jag påstår inte att en psykisk sjuk inte kan ha rasistiska föreställningar. Det intressanta i sammanhanget är om dessa föreställningar och de gärningar de leder till bottnar i sjukdomstillståndet eller inte, något som i och för sig kan vara mycket svårt att utreda. Från mitt arbete inom psykvården, om än inte på rättspsyk men inom slutenvårdenvården, har jag nära kunnat observera hur svårt psykiskt sjuka kan utveckla föreställningar och tvångsbeteenden av många olika slag. Min erfarenhet från detta är att man skall vara ytterst försiktig att sätta etiketter då sjukdomstillstånden ofta är komplexa.

      Jag kan förstå att du reagerar mot rasism och rasister, det gör jag också. Det jag dock tycker är onödigt är att fokusera på fall med psykiskt sjuka. Det finns alltid en risk för stigmatisering och särskilt i fall då det är uppenbart att det finns en diagnos.

     • Jag fokuserar inte på fall med psykiskt sjuka. Det är ett obegripligt påstående från din sida. Men jag håller med om svårigheterna att avgöra vad som leder till vad.

      Det är dock ett problem att en mycket stor del av de rasister som mördar folk också är psykiskt sjuka. Vanligt är ju också bokstavsdiagnoser. Inget av det är dock egentligen någon förmildrande omständighet. Däremot ska det ha betydelse för hur personen sedan hanteras i rättsväsendet och vilken vård personen sen får.