Social oro och fattigdom har också betydelse för bråken i Bergsjön

Polisen ingrep på ett helt rimligt sätt mot några narkotikalangare i Bergsjön natten till onsdag i den gångna veckan. Tre personer greps, en ung kvinna är dock släppt, men tre unga män är häktade. Den tredje unge mannen greps  på fredagen.

Polisens ingripande mot brottslighet på onsdagen var troligen och enligt de flesta bedömare inklusive polisen orsaken till att det blev upplopp och bilbränder i Bergsjön därefter. Det finns ingen anledning att ifrågasätta denna slutsats. Allt tyder på att det är korrekt. Det är heller inget okänt fenomen att kriminella vars verksamhet störs av polisen går till angrepp mot myndighetspersoner och ser till att upplopp och bråk startar.

Men innebär det faktum att kriminella startade oroligheterna att det inte förekommer social oro bakom em. Att det inte finns fattigdom och hopplöshet som en underliggande orsak. Naturligtvis inte. Det finns det ingen skarp gräns mellan icke-kriminella ungdomar och kriminella ungdomar. Det är en glidande skala och folk känner varandra. Vilket gör att många av de som deltar i en förortskravall inte alls på något sätt är kriminella. De kan i princip vara vem som helst som är upprörd på samhället, känner sig illa behandlad och inte vet hur han (det är till 99% en ung man, unga kvinnor förekommer i stort sett inte i dessa sammanhang) ska få utlopp för det och inte vet hur han ska påverka.

Och kom ihåg att även kriminella kan känna sig illa behandlade av samhället, drivas av fattigdom och känslor av hopplöshet. Även ungdomskriminella är på sitt sätt helt vanliga människor med arbetslösa syskon och föräldrar, sjukpensionerade morföräldrar och liknande. Bara för att de är kriminella betyder det inte att deras agerande alltid saknar sociala drivkrafter.

Samtidigt kan det vara så att lite tyngre kriminella försöker undvika bråk då bråk stör affärerna medan småkriminella och ungdomar med socialt missnöje som inte är kriminella ser upplopp och kravaller som ett sätt att synas och påverka vad som händer. Kanske som ett sätt att uppmärksamma förortens problem. Vi har också sett hur tungt kriminella engagerat sig politiskt i föreningar som Pantrarna i Biskopsgården. Det betyder att bara för att någon är kriminella innebär det inte att personen inte vill ha samhälleliga och politiska förändringar. Det finns ingen motsättning mellan att vara kriminell och kräva samhällsförändring.

När kriminella som i Bergsjön och Kortedala tar initiativ till upplopp och ser till att starta bilbränder innebär det inte att alla som deltar i upploppen är kriminella. Normalt sett är de flesta inte det utan ungdomar som drivs av helt andra saker än att polisen stört deras brottsliga verksamhet. En del bara dras med i händelseförloppet då det är spännande, de vill göra som de lite tuffare kompisarna gör eller så vill de känna makt. För det är vad en person kan uppleva i en upploppssituation. När polisen kan tvingas på reträtt upplever den som driver bort polisen att den har makt. Det är en skön känsla i ett liv där maktlösheten totalt dominerar.

Men faktum är att upploppen i Bergsjön inte drog med sig speciellt många personer utanför de kriminellas led och deras närmaste kompisar. De kriminella som satte igång det hela misslyckades med att få stöd för agerandet från vanligt folk och därför blev upploppen trots allt mycket begränsade.

Det finns inget stöd från vanligt folk därför att det är vanligt folks bilar som eldas upp. Vanligt folk vill inte heller ha knarklangare hängande på torgen och i gathörnen. Det är otryggt. Polisens arbete mot narkotikahanteringen har också stort stöd bland vanligt folk om det utförs på ett riktigt och korrekt sätt. Det är också därför som polisen haft lätt att identifiera deltagare i bråken i Bergsjön. 4 personer är redan gripna och anhållna.

Att avfärda kravaller som startade av kriminella och att det därför inte behövs några sociala åtgärder i det aktuella området är inte en rimlig slutsats. Att det finns kriminella gäng är ju i sig ett tecken på att mycket inte står rätt till på det social planet. Även den typen av kravaller som vi nu sett i Bergsjön talar därför om för oss att det behövs social åtgärder för att vi ska komma till rätta med de problem med social oro och kriminalitet som finns i vissa områden. Det behövs minskad trångboddhet, det behövs minskad arbetslöshet, det behövs minskad hopplöshet. Sånt kan inte lösas med fler poliser eller nolltolerans.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Advertisements