Varför Adam Cwejman har fel om brottsligheten i New York

Eller. Varför går brottsligheten ner i New York. Det beror i alla fall inte enbart på nolltolerans och ansvarsfulla polischefer. För att lära av New York så måste vi veta varför brottsligheten går ner i New York. Inte bara upprepa upp de skrönor och anekdoter som sprids.

New York är inte ensamt om att ha en sjunkande brottslighet. Det har hela västvärlden och så även Göteborg. Oavsett strafflängder, hur polisen arbetar, hårda lagar, liberala lagar, tillåtande attityd, förbjudande attityd osv. Sannolikt spelar alltså lagstiftning en mindre roll när det gäller brottslighetens utveckling. Helt andra saker är viktigare. En åldrande befolkning har vi i hela västvärlden. Det är en viktig orsak till att brottsligheten minskar. Äldre begår inte brott, utan den överväldigande andelen brott begås av unga män.

I New York har brottsligheten gått ner sen början av 1990-talet. En orsak anses vara att färre oönskade unga föddes när aborter blev legala i USA. 20 år senare märktes detta på brottsligheten.  Färre oönskade unga innebär bättre uppväxt för en större andel barn. Bra uppväxt motverkar brottslighet.

Medelåldern på befolkningen i staden New York har ökat med 2 år under samma tid.Enligt andra källor har den ökat mer än så, med nästan 10%. Ingen större ökning kan tyckas men det har betydelse. I många förorter har den ökat med 7 år och enligt andra källor ändå mer.

New York-bor är rikare än US-amerikaner i snitt och de tjänar mer. Det finns fler rika i New York än på de flesta ställen. Rikare människor och höginkomsttagare begår färre brott.

Dessutom har New York en klar majoritet kvinnliga invånare. Kvinnor begår inte brott i samma utsträckning som män.

Brottsligheten minskar i New York, precis som den gör i hela västvärlden. Orsakerna är många och sambanden komplicerade. Färre unga är sannolikt den viktigaste, färre fattiga och oönskade unga en annan (ett resultat av legala aborter, preventivmedel och ändrad syn på barn), färre fattiga en tredje, större utskrivning av ångestdämpande och lugnande mediciner en annan. Hårda straff, mer poliser och nolltolerans har sannolikt mycket liten påverkan på brottslighetens nivåer. Viss lokal påverkan, viss omfördelning av brotten på brottstyp och i tid och rum kan säkert påvisas. Men i det stora hela ganska liten påverkan (om än inte obefintlig). Men nolltolerans är helt klart överreklamerat och frågan är om det ens nånsin praktiserats i New York. Ju mer jag läser om det, ju mer framstår det som en skröna, en modern myt.

Just nu ökar fattigdomen och inkomstklyftorna i västvärlden. Det är faktorer som har ett bevisat samband med hög brottslighet. Om sådär 10-15 år så kan vi säkerligen se en ökad brottslighet som en följd av det.

Det finns några saker som specifikt påverkar New York. Gruppen av inflyttade vuxna med stora inkomster (finansbranschen) är större än på de flesta håll. Detta handlar om en grupp personer som inte begår brott. New York har också en stor andel unga vuxna som ägnar sig åt kultur. Också det en grupp som inte begår brott. Dessutom har det varit en utflyttning av fattiga från New York till Jersey City, Newark och andra städer i New Jersey. Fattiga begår fler brott än rika. Nån punktmarkering av gängen skedde faktiskt aldrig i New York som Cwejman påstår. Däremot var polisen närvarande på viktiga platser på de tider som var väsentliga. Närvarande som personer, inte som bilar. Det är lättare att angripa en opersonlig bil än en polis som känner dina syskon, din mamma och din kusin.

Utvecklingen i New York skiljer sig inte speciellt mycket från utvecklingen i resten av världen och frågan är då om vi har nåt att lära av New York. New York är inte unikt. Vissa trender som finns i världen och som minskar brottsligheten är starkare i New York än på andra håll i världen. Det finns som jag ser det ytterst lite att lära av New York när det gäller brottslighetsbekämpning i Sverige. Men det är självklart att ansvarsfulla chefer, möjlighet att utkräva ansvar, samarbete och samverkan är bra grejer.

New York har till stor del gentrifierat bort de fattiga. De fattiga har flyttat till andra städer. Så går det inte att göra i Göteborg och det kanske inte heller är nåt att rekommendera. För det är ju inte egentligen brottsbekämpning utan flyttar bara problemen nån annan stans. Vill vi få bort fattigdom i Göteborg måste vi se till att folk har jobb, att socialbidrag och andra trygghetssystem ger ersättningar som det är möjligt att leva på, att bostadslöshet och trångboddhet byggs bort. En liten stad som Göteborg har mycket lite att lära av en stad som är som ett land.

Kom samtidigt också ihåg att New York har en mordfrekvens som är 4 gånger så hög som Sverige och också betydligt högre än de svenska storstädernas. Brottsligheten i New York  och USA är mycket högre än i Sverige och svenska städer. Det är lättare att minska brottsligheten när den är hög. Och Göteborg är redan idag tryggare än New York, sannolikt tryggare än alla US-amerikanska städer som är lika stora som eller större än Göteborg.

Göteborg har lägst brottslighet av de stora städerna i Sverige. Göteborg har färre bilbränder och angrepp mot myndisghetspersoner än någon annan större stad i Sverige. Till stor del beror det på att polisen i Göteborg inte arbetar me nolltolerans, inte arbetar med ”hårda tag” utan arbetar med social närvaro och långsiktiga förtroendeskapande åtgärder samtidigt som de bekämpar brottslighet på ett bra sätt.

Cwejman förenklar för mycket och han har därför fel om New York och på många sätt också fel om problemen i Göteborg även om han har rätt om att de senaste bråken i Bergsjön och Kortedala inte har social oro som utlösande orsak. Men det ska jag återkomma till.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,, , , , , ,, , , , , , , , , ,

Advertisements