Förenade Bolag, Webinfo och varningslistor

På företaget Webinfos (egentligen Öresund Webbinfo Solutions AB) hemsida webinfo.nu som jag råkade hamna på av misstag står följande information om en av de verksamheter, Förenade Bolag, som gör varningslistor över företag som sysslar med fakturabluffar, internetbedrägerier eller liknande:

Webinfo har funnits sen 1999. I början på 2015 köpte Webinfo Länsdelen och deras 21 lokala kataloger samt deras kundregister.
En vecka efter Webinfo gick ut med sitt pressmeddelande listade Förenade Bolag Webinfo på deras svartalista.

Förenade bolag tjänar pengar på att skrämma företagare

Förenade bolag har aldrig någonsin representerat eller försvarat ett företag i någon rättslig instans. Detta innebär att de företagare som betalar förenade bolag för att de ska bestrida en bluffaktura gör detta helt i onödan. Skulle ett bluffbolag stämma ett företag för att de inte betalar deras utskickade bluffaktura. Detta är ju högst orimligt. Nej säger vi! Fall inte för Förenade Bolags bluff.

Får du en bluffaktura är det bara att bestrida den. Känner du dig osäker ta då kontakt med Webinfo så bestrider vi fakturan åt dig, samt tar fullt ansvar för att du som företagare inte blir betalningsskyldig. Vi tar inte betalt för att bestrida bluffakturor åt dig. Det är nämligen så enkelt att det skulle kännas omoraliskt att ta betalt för detta.

I övrigt redogör Webinfo också för hur en person bestrider en bluffaktura och erbjuder också hjälp som vi kan se ovan. Det är tveksamt om detta ska betraktas som nåt seriöst och sanningshalten i det påstådda är begränsad. Den information Förenade Bolag ger om Webinfo och anledningen till att de finns upptagna på varningslistan är följande:

  • Webinfo eller Webinfo.nu är varningslistade Länsdelen i ny skepnad

  • Domänen Webinfo.nu är registrerad på en privatperson varför ägandeförhållandet är oklart

  • Säljare från Webinfo förlänger det införande du tidigare haft under någon av Länsdelens olika kataloger. I samtalet nämns bland annat mycket tilltagen statistik som sannolikt inte stämmer

  • Klagomål vittnar om oklara rutiner / vilseledande försäljning

  • Flera signaler pekar på ett samröre med individer nära Länsdelen AB och företaget som innan dess drev Länsdelen-katalogerna: Svenskmedia Öresund AB (nu försatt i konkurs)

  • Suppleant i styrelsen för Öresund Webbinfo Solutions AB har tidigare suttit i styrelsen för varningslistade Hittafirma Reklam & Marknadsföring AB

  • Det telefonnummer som är registrerat på Öresund Webbinfo Solutions AB har tidigare använts av Redovisning 2000, där nämnda suppleant är ledamot/vd. Redovisning 2000 hanterar redovisning/bokföring åt bland annat Länsdelen AB

  • Trots att företaget är registrerat med adress i Stockholmsregionen är båda styrelseledamöterna samt telefonnumret Malmöbaserat. Adressen Norregatan 8, Malmö har även använts i mailutskick

Webinfo gillar uppenbarligen inte denna information som av vad jag kan se är korrekt. De bedriver vad jag kan bedöma ingen seriös verksamhet. Vilka som står bakom Webinfo kan ni se på sajten Allabolag.se.

Webinfos försäljningsmetoder beskrivs av en företagare på denna sida. Webinfo finns också på andra varningslistor, exempelvis Säkert Företag och omnämns på facebooksidan Bluffakuten. Företaget förekommer dock inte på den mest välrenommerade och mest trovärdiga varningslistan, Svensk Handels varningslista. Observera dock vad Svensk Handel skriver om sin lista:

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

PS. 20161213. Numera är Webinfo upptaget på Svensk Handels varningslista,

Advertisements